8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Opinie PvdA/GroenLinks : De verhoudingen tussen college- en oppositiepartijen in Zuidplas zijn broos, gaan we samenwerken of strijden? Wat ons betreft het eerste!

Het oplopende aantal schriftelijke vragen weerspiegelt de broosheid van de samenwerking tussen college- en oppositiepartijen. Wij als fractie PvdA/GroenLinks voelen ons en met ons inwoners van Zuidplas, in toenemende mate onvoldoende gehoord in het politieke debat. We zijn als fractie politiek zeer actief zowel in als buiten de gemeenteraad, we kiezen er bewust voor om op alle agenda onderwerpen een actieve bijdrage te leveren.

We doen dit opbouwend, de samenwerking zoekend maar ook kritisch. Wij zijn bereid om compromissen te sluiten. Deze houding kiezen wij omdat de onderwerpen die in de gemeenteraad aan de orde komen niet alleen gaan over deze collegeperiode maar ook in de periodes die nog komen. Samenwerken is dus belangrijk.

Ruim 90% van de besluiten wordt in de gemeenteraad unaniem aangenomen alleen op onderwerpen die kenmerkend voor bijvoorbeeld ons zijn zoals betaalbare woningen voor inwoners, toegankelijkheid van het sociaal domein, armoede bestrijding  zitten vooral daar de verschillen met andere fracties.

De collegepartijen VVD, CDA en CU/SGP hebben met elkaar zodanige afspraken gemaakt dat bij belangrijke gespreksonderwerpen zij voorafgaand aan een raadsvergadering vaak overleggen om te komen tot een gezamenlijk standpunt of zij verdelen hun positionering.

We zagen dit laatste bij “de Zomernota” over de mogelijke bezuinigingen. Dan zijn er al zoveel punten door hen onderling al bepaald dat het niet zinvol is om een debat te voeren omdat alles feitelijk al vastligt. Dit doet geen goed aan het politieke proces in Zuidplas en maakt dat veel zaken achter gesloten deuren afspeelt.

Mijn fractie is die aanhoudende beslotenheid van besprekingen meer dan zat. We hebben dit gehad bij de besprekingen over het 5e dorp en nu gebeurt dit over de komende bezuinigingen.

Door het ontbreken van voldoende openheid ontstaat ook de situatie dat inwoners en ondernemers niet voldoende geïnformeerd worden. Je ziet in toenemende mate inwoners die comités oprichten en enquêtes  houden. Dit doen zij omdat zij ontevreden zijn. Het lijkt er op dat het college vooral bezig is met grote bedrijven en projectontwikkelaars maar de individuele inwoners en kleinere ondernemers in Zuidplas worden onvoldoende gehoord. Dit is geen goede zaak!

Het aantal inwoners wat maar geen antwoord krijgt op een vraag vanuit het college groeit. Zij voelen zich ook niet gehoord een gevoel wat wij begrijpen en wij verzetten ons hier ook tegen door alle politieke instrumenten die er zijn in te zetten.

Dit is namelijk de enige manier om invloed te kunnen uitoefenen op de agenda van de gemeenteraad. Schriftelijke vragen zijn voor ons vaak het opstapje om een onderwerp te agenderen voor de gemeenteraad. We zijn daarin soms ook een klankbord van inwoners die ergens mee zitten. We gaan dit de komende periode uitbreiden.

Als fractie hopen we dat de collegepartijen komen tot een meer constructieve houding, wanneer dit gebeurt zullen we daar op een positieve manier op reageren omdat we liever samenwerken, in het belang van al onze inwoners.

Martin Damen,
raadslid van de PvdA/GroenLinks fractie

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie