8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Raad heeft grote twijfels over snelfietsroute door Moordrecht maar wacht onderzoek af

De gemeenteraad van Zuidplas heeft grote twijfels over het onderzoek van Antea en met name dat er nu een achterdeur lijkt om alsnog de snelfietsroute over de West- en Oostringdijk te laten gaan. Maar diezelfde gemeenteraad heeft zelf de opdracht geformuleerd en niet op de agenda gezet toen wethouder Schuurman deze als bevestiging in een informatienota had gepubliceerd in november 2020. Bewoners zagen vanaf het begin de snelfietseroute over de Oost- en Westringdijk niet zitten en zamelde ruim 800 handtekeningen in.

De bewoners hebben grote zorgen en vrezen dat de gemeente dit inderdaad wil doordrukken. Hierdoor klommen de bewoners wederom de barricade op. Wethouder Schuurman heeft de onrust tijdens de schouw niet weg kunnen nemen. Het feit dat de projectleider nog nooit op de locatie was geweest en te laat kwam heeft het negatieve sentiment alleen maar groter gemaakt.

Niet alle fracties sluiten de snelfietsroute uit door Moordrecht , enkele fracties waaronder de ChristenUnie/SGP, CDA en de VVD willen nog geen uitspraak over het schrappen van het tracé doen. Tijdens de vergadering lieten CDA raadslid de Ruiter en VVD raadslid Wiegman zich wel negatief uit over het idee door Moordrecht maar een definitieve nee kwam er niet.

SP, PvdA/GroenLinks en D66 spraken zich wel uit tegen een snelfietsroute over de smalle weg in Moordrecht. Veel partijen hebben ook twijfels over de inpasbaarheid van de snelfietsroute over de ’s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel en willen dat de wethouder alleen nog de route ten noorden van Moordrecht en de Ambitiefietsroute wordt onderzocht.  Wethouder Schuurman benadrukte nog een keer dat vooral wordt gekeken hoe de verkeersveiligheid van West- en Oostringdijk bekeken kon worden maar sloot de komst van de F20 Snelfietsroute niet uit.

De SP had bij monde van raadslid Rodenburg mondelinge vragen gesteld over het onderzoek en de toekomstige participatie. Schuurman benadrukte dat hij de onderzoeksopdracht van de raad van 15 september 2020 aan het uitvoeren was, iets wat ook in een latere informatienota aan de gemeenteraad heeft gestaan.

Op de vragen van de SP beantwoorde de wethouder nogmaals dat er nog meer aan communicatie gedaan gaat worden omdat hij het te belangrijk vindt om hier geen goede communicatie en participatie op los te laten. Wethouder Schuurman beloofde dat er een tweede avond komt voor de inwoners Deze tweede avond staat gepland begin november. waarvan de datum nog niet is vastgesteld. CDA raadslid de Ruiter benadrukte dat dit na de afschaffing van de 1.5 meter maatregel niet meer digitaal hoefde om zo het participatietraject zal verbeteren.

De tweede avond van de gemeenteraad kwam het onderwerp wederom terug omdat de PvdA/GroenLinks fractie het politiek wilde bespreken en deed dit via een zogenaamde ‘Motie vreemd’ ,samen ingediend met de SP en CDA.  Dit schoot raadslid Wiegman verkeerd en die veroordeelde de fractie van PvdA/GroenLinks over een motie die niet nodig was in zijn ogen en slechts de magere verkiezingskas zou gaan spekken van de partij. Deze opmerking schoot mede indieners SP en CDA in het verkeerde keelgat en beiden maakte duidelijk dat het om de onrust bij de bewoners ging.

Maar door de sneer van Wiegman was de sfeer tijdens het debat anders en geïrriteerd ging Damen (PvdA/GroenLinks) met meerdere raadsleden de discussie aan zoals over financiën en de eerdere informatienota. Frans Klovert (D66) zette de raad een spiegel voor : Ondanks dat hij het niet ziet zitten dat er een snelfietsroute komt over de West- en Oostringdijk is hij van mening dat de gemeenteraad zelf deze opdracht heeft gegeven en het dan niet kan de opdracht halverwege aan te passen. Hij wil de uitkomst van het onderzoek afwachten en dan besluit nemen.

Hierop werd de motie ingetrokken maar veel raadsleden beloofde wel het participatieproces te blijven volgen en de wethouder aan de gedane toezeggingen te houden.

Advertentie