8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Zuidplas over 4 jaar: “Aan de bouw van hoeveel windmolens werkt Zuidplas mee?”

Als het aan de meerderheid van de lokale politiek ligt staan er over 4 jaar geen windmolens in Zuidplas. Mochten de molens er toch komen willen sommige partijen vooral kleinere windmolens of windmolens langs de snelweg. Dat blijkt uit vragen die Gouwe IJssel Nieuws heeft gesteld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

De VVD en Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) willen geen windmolens in Zuidplas. Christenunie/SGP en het CDA zien de molens liever ook niet in Zuidplas verschijnen en zeker niet in de buurt van woningen. D66 wil geen grote windmolens in Zuidplas maar kleinere varianten tot 15 meter op bijvoorbeeld een boerenerf werkt de partij wel aan mee. PvdA/GroenLinks wil wél windmolens in Zuidplas; 3 stuks langs de A12, vergelijkbaar met de windmolens bij Waddinxveen. Ook de SP vindt dat er windmolens moeten kunnen komen langs bijvoorbeeld de snelweg. Daarnaast ziet de partij ook mogelijkheden voor Windwokkels van maximaal 1,60 hoog die langs wegen in het buitengebied geplaatst zouden kunnen worden.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Aan de bouw van hoeveel windmolens werkt Zuidplas over 4 jaar mee en op hoeveel afstand staat de dichtst bij zijnde woning?”


De VVD wil GEEN windmolens in Zuidplas.

Aan geen enkele windmolen. NEZ wenst geen windmolens / turbines op het grondgebied van Zuidplas

Waarschijnlijk 0. Het regeerakkoord biedt weinig tot geen ruimte voor nieuwe windmolens op land, maar nog los daarvan heeft de ChristenUnie/SGP een voorkeur voor opwekking van energie met zonnepanelen op daken en zonneweides die goed worden ingepast in het landschap. Windmolens zouden we alleen overwegen als dat leidt tot lagere energiekosten voor inwoners én als ze niet leiden tot overlast voor de omgeving. Een minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woning is niet te geven, omdat dit bijvoorbeeld ook af zal hangen van de hoogte van een windmolen: hoe hoger de windmolen, hoe groter de afstand tot woningen moet zijn om te voorkomen dat omwonenden daar overlast van ervaren.

Wij hebben afgelopen periode geen windmolens in Zuidplas laten bouwen en zullen daar ook de komende periode heel kritisch op zijn. Alleen als alternatieven niet genoeg energie opwekken en het op ruime afstand van woningen kan zullen wij dit overwegen. Het uitgangspunt is en blijft, geen windmolens in Zuidplas en zéker niet dicht bij woningen.

D66 staat positief tegenover kleinschalige windmolens op boerenerven en bij tuinbouwbedrijven (masthoogte ≤15 meter) . Als die vraag komt werken we hier graag aan mee. De bouw van grote(re) windmolens, waar dan ook in Zuidplas, vinden we vooralsnog niet wenselijk.

We bouwen 3 windmolens langs de A12. Deze dienen van dezelfde hoogte en omvang te zijn als die in Waddinxveen. Er zijn geen wettelijke afstanden ten opzichte van woningen vastgelegd, maar een windmolen mag gemiddeld niet meer dan 47 decibel geluid maken en ’s nachts niet meer dan gemiddeld 41 decibel. De door ons gewenst locatie langs de A12 is veelal ver van de woningen. Wij hebben de ambitie om zo snel mogelijk over te gaan op hernieuwbare energiebronnen waarbij onze voorkeur ligt bij zonne-energie opgewekt op daken. Als het nodig is om onze doelstellingen te halen staan wij niet negatief tegenover het plaatsen van meer windmolens.

Op dit moment staat er in het coalitie programma geen windmolens. De SP vind dat er wel windmolens kunnen komen langs snelwegen. Uiteraard niet binnen 500 meter van woonhuizen. De SP wil graag inzetten op de veel kleinere windwokkels, (max 1,60 hoog) en deze plaatsen lags wegen en paden in het buitengebied. Windwokkels leveren al energie op bij windkracht twee, terwijl turbines windkracht vijf nodig hebben om rendabel te zijn.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie