8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Zuidplas over 4 jaar: “Meer of minder file bij Zevenhuizen?”

Voor de lokale politiek is de bereikbaarheid en verkeersdrukte rondom Zevenhuizen een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit vragen die Gouwe IJssel Nieuws heeft gesteld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Het CDA, de VVD en Christenunie/SGP geven aan niet te kunnen beloven dat de files bij Zevenhuizen korter zijn over vier jaar. Wel geven verschillende partijen, waaronder Nieuw Elan Zuidplas, aan dat er nu eerst gezorgd moet gaan worden dat de bereikbaarheid van het gebied op orde is voor er verder gebouwd gaat worden. De SP hoopt dat de files korter zijn over 4 jaar. D66 en PvdA/Groenlinks pleitten een aantal partijen om minder gebruik te maken van de auto en meer van de fiets en het OV.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Is de dagelijkse file bij Zevenhuizen over vier jaar korter of langer?

Hopelijk korter, we moeten vooral zorgen dat het verkeer veilig kan doorstromen.

We zien nu dat het tijdens spitsuren steeds drukker wordt. De ontsluiting van Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk en ook Moordrecht wordt lastiger. Het eerlijke verhaal is dat we niet kunnen beloven dat de files korter zijn, wel kunnen we aangeven wat wij doen om de ontsluiting te verbeteren.
Het CDA heeft altijd gezegd: eerst bewegen, dan bouwen. Wij zetten ons in voor goede ontsluitingen vóór er gebouwd wordt. Wij blijven ons inzetten om te zorgen dat onze inwoners zo snel en veilig mogelijk in en uit onze dorpen kunnen komen.
Door goede infrastructuur willen we de verkeersdrukte spreiden. Door versterken van het openbaar vervoer en goede fietsverbindingen stimuleren we het gebruik van andere vervoersmiddelen.

Het is te makkelijk om te zeggen dat de drukte door ons beleid zou afnemen, daar moeten we eerlijk over zijn.
Wel zal de VVD zich maximaal blijven inzetten om de doorstroming te verbeteren. Als voorbeeld stellen we voor de Moordrechtboog beter te benutten voor doorgaand verkeer richting Rotterdam. Hiermee zal de N219 worden ontlast.

De verbreding van de A20 zou ervoor moeten zorgen dat er minder files zijn in de toekomst, maar deze werkzaamheden zullen niet zijn afgerond over vier jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verbreding niet zal leiden tot minder files als er niet tegelijkertijd wordt ingezet op het stimuleren van (snel)fietsroutes en het verbeteren van het openbaar vervoer.

Deze zal zeker niet korter zijn met de aantakkingen die nu gepland zijn. Onjuist beleid. Ons inziens wordt eerst bewegen, dan bouwen geweld aangedaan.

Of de file korter of langer wordt heeft de gemeente niet helemaal zelf in de hand, maar als het aan de ChristenUnie/SGP ligt neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid om de bereikbaarheid te verbeteren. Een van onze motto’s is “eerst bewegen, dan bouwen”. In ons verkiezingsprogramma staat dan ook dat we middelen vrij willen maken om samen met andere overheden te investeren in bereikbaarheid van alle dorpen. Concreet noemen we daarbij ook investeringen in de doorstroming op de N219.

Als we niet fundamenteel anders omgaan met de wijze waarop we gebruik maken van het verkeer dan is het antwoord helaas langer. D66 wil daarom inzetten op het gebruik van elektrische auto’s, openbare oplaadpunten voor fiets en auto stimuleren en inzetten op goed en bereikbaar openbaar vervoer. In de komende 10 jaar komen er wat D66 betreft voor 100 km aan recreatieve fietspaden bij. We zetten ons in voor Snelfietsroutes, maar niet door de dorpskernen. Om transportbewegingen te beperken zetten we in op transporthubs en pakket-afhaalpunten.

Gouwe IJssel Nieuws maakte als onderdeel van de serie “Zuidplas Groeit” onderstaande aflevering over bereikbaarheid en verkeer in Zuidplas:

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie