8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Zuidplas over 4 jaar: “Meer of minder bomen?”

Volgens de politiek staan er over 4 jaar meer bomen in Zuidplas. Dat blijkt uit vragen die Gouwe IJssel Nieuws heeft gesteld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle partijen geven aan dat er meer bomen in Zuidplas moeten komen. Nieuw Elan Zuidplas en de SP willen dat er over 4 jaar voor elke inwoner ook een boom te vinden is in Zuidplas. D66 spreekt over 25 m2 per nieuwe woning aan openbaar groen. Alle andere partijen noemen geen getallen over het aantal bomen over 4 jaar in Zuidplas.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Staan er over 4 jaar meer of minder bomen in het dorp?

Wij willen investeren in het planten van veel meer jonge bomen zodat onze dorpen geleidelijk aan veel groener worden. Laat de bomen maar tot de hemel groeien!

Hopelijk meer. NEZ wenst een verhouding inwoners / bomen van 1 op 1

De SP wil dat er minimaal 1 boom komt per inwoner. Dit mogen ook fruitbomen zijn, dat zorg voor een divers beeld en is voor mens en dier leuk (en lekker)

D66 gaat voor meer groen en dus ook voor meer bomen. Dit vanuit de gedachte: In alle dorpen “stenen eruit en planten er in”. Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn essentieel voor de leefbaarheid en gezondheid van mensen. D66 wil veel ruimte voor groen in de dorpen en het buitengebied. Dat vraagt om slimme ruimtelijke ordening en om effectieve inwonersparticipatie bij inrichting en het onderhoud van eigen wijk of straat. Daarbij is het van belang dat de gemeente initiatieven honoreert van bewoners en ondernemers. Voor elke nieuwe woning wordt minimaal 25 m2 openbaar groen aangelegd. Bijvoorbeeld door de aanleg van Tiny Forests.

Meer. De ChristenUnie/SGP wil dat er meer schaduwrijke plekken komen in de dorpen. Zo bereiden we ons ook voor op extreme weersomstandigheden (klimaatadaptatie). Om dit te bereiken moeten er meer bomen worden geplant en/ of bomen worden gekozen met een bredere kroon.

Meer! Het CDA is voor meer groen. Groen is zo belangrijk voor onze dorpen, dat MOETEN we koesteren en in investeren. Verder worden alle bomen die door omstandigheden verwijderd worden, vervangen.

Meer, onder andere door het Koning Willem I bos en de Tiny Forrest.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie