8.5 C
New York
donderdag 25 april 2024

Zuidplas over 4 jaar: “Diftar of nascheiding?”

Iedere inwoner heeft ermee te maken: afval. Maar hoe kom je van dit afval af? In Zuidplas wordt al meerdere jaren gewerkt met het “Diftar-systeem”. Dit systeem zorgt ervoor dat het voor inwoners financieel loont om afval te scheiden. Een alternatief systeem is bijvoorbeeld op basis van nascheiding. Dan hoeft de inwoner zelf het PMD-afval niet te scheiden van het huisafval. Dit wordt dan, achteraf, door machines gedaan.

Als het aan de politiek ligt zijn vooral de kosten van het afvoeren van Afval leidend bij de keuze van een systeem. De meeste partijen verwachten dat ook over 4 jaar nog gewerkt wordt met het Diftar-systeem.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Wordt Diftar over 4 jaar nog steeds gebruikt? Of doen we dan aan nascheiding?”

Wij verwachten dat wij het huidige systeem zullen behouden tenzij het goedkoper is voor onze inwoners om over te stappen op een ander systeem. Wij verwachten echter niet dat dit binnen vier jaar zo zal zijn.

Afvalinzameling moet betaalbaar zijn voor inwoners! Bij afvalinzameling is recycling het speerpunt. Wij hebben in ons programma opgenomen dat er snel en goed onderzocht moet worden wat de meest duurzame, betaalbare en slimme wijze van afvalinzameling en verwerking is. Wij verwachten dat de mogelijkheden van nascheiding het makkelijker en goedkoper kan maken. Ook hier is het goed de voorkeuren van de inwoners te betrekken.

D66 zet in op de circulaire economie. Dit is in lijn met de landelijke afspraken van ‘Nederland circulair 2050’. In de gemeente zien we afval als grondstof voor nieuwe producten. Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt.

De ChristenUnie/SGP houdt op dit moment vast aan diftar. Nascheiding is niet zo makkelijk als het lijkt: PMD en restafval mogen dan bij elkaar. Oftewel: ook bij nascheiding moeten inwoners papier, GFT en glas nog steeds in een aparte bak doen. Daarbij komt dat inwoners van Zuidplas PMD beter scheiden dan de machines op dit moment kunnen. Daardoor is diftar (of bronscheiding) ook nog eens voordeliger.

Nascheiding is nu nog geen efficiënt en effectief proces. Indien wel, dan is afschaffen diftar te overwegen. Let wel: de kosten verschuiven dan ook, en de rijksoverheid bestraft veel aanbod van afval. Dat werkt door in de tarieven. NEZ wenst wel weer ophalen van grof vuil

Als dit voor de inwoner nogsteeds het goedkoopst is, ja. Wat veel vergeten word is dat de inwoner in de jaarlijkse afvalstoffenheffing goedkoper uit is doordat men het afval zelf scheid. In andere gemeentes waar nascheiding wordt gedaan betalen de mensen veel meer afvalstoffenheffing.

Wat de VVD betreft doen we dan aan nascheiding. Belangrijke voorwaarde is wel dat het niet duurder wordt voor onze inwoners.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie