8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Overlast door bouwverkeer 5e dorp?”

Bereikbaarheid is een belangrijk onderwerp voor inwoners van Zuidplas. Dat blijkt uit de vragen die inwoners hebben gestuurd aan de redactie van deze website.

Veel inwoners van met name Zevenhuizen vrezen dat de dagelijkse file op bijvoorbeeld de N219 langer wordt door het bouwverkeer van het 5e dorp. Ook bewoners van het gebied waar het vijfde dorp moet gaan komen vrezen voor overlast door bouwverkeer.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Hoe zorgt u ervoor dat het bouwverkeer voor het 5e dorp geen overlast veroorzaakt in de bestaande dorpen?”

Dat gaat een moeilijke worden. Het huidige wegennet (N219 / Middelweg) zal, gezien het huidige verkeersaanbod, niet toereikend zijn.

Dit is een terecht aandachtspunt! Belangrijk speerpunt van de ChristenUnie/SGP is dat we “eerst bewegen, dan bouwen”. Heel concreet: waar nodig moet (tijdelijke) infrastructuur worden aangelegd, zodat het bouwverkeer daar gebruik van kan maken.

Door een goede voorbereiding en efficiënte samenwerking willen we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk overlast is voor de bestaande dorpen. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat de bevoorrading t.b.v. de bouw van het Vijfde Dorp vanuit de Moordrechtboog zal gaan.

Het bouwverkeer voor het Vijfde Dorp rijdt niet door de bestaande dorpen.

Eerst bewegen dan bouwen, is ons motto. Het mag niet zo zijn dat door het vijfde dorp de ontsluiting en verkeersdoorstroming vastloopt. Daarom is het van belang dat de inrichting van de verkeersstructuur wordt aangepakt nog voordat er gebouwd wordt.

D66 gaat uit van eerst bewegen, dan bouwen. Door eerst te investeren in goede verbindingen willen we de overlast van het bouwverkeer voor het vijfde dorp voor de bestaande dorpen zoveel mogelijk beperken. Daarbij willen we door regelmatige verkeersmetingen de vinger aan de pols houden en zo indien nodig direct bijsturen.

Door het vijfde dorp überhaupt NIET te bouwen. Wij geloven dat we genoeg woningen kunnen bouwen aan de grenzen van de huidige dorpen. Voor de behoefte van onze eigen inwoner zijn er 1500 woningen nodig, waarvan het grootste deel klein en goedkoop. DAT is bouwen naar behoefte. Een heel nieuw dorp van 8000 woningen is bouwen voor de portomonee van projectontwikkelaars. En laten we dat nou net niet nodig vinden.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie