8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Meer parkeerplaatsen in woonwijken?”

Het vinden van een parkeerplek vlakbij huis is een belangrijk onderwerp voor inwoners van Zuidplas. Dat blijkt uit de vragen die inwoners, voornamelijk autobezitters, hebben gestuurd aan de redactie van deze website.

De verschillende partijen geven aan dat het lastig is om meer parkeerplaatsen te realiseren in bestaande woonwijken. Sommige partijen zien vooral de oplossing bij andere vormen van mobiliteit waardoor er minder auto’s geparkeerd hoeven te worden.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Is het over vier jaar makkelijker om een parkeerplek te vinden in een woonwijk?”

Zeker in oudere wijken, waar geen ruimte is om meer parkeergelegenheden te creëren, is dit een uitdaging. We vinden het ook belangrijk om het groen in de wijken niet op te offeren voor parkeergelegenheid. Bij herontwikkeling moet er slim gekeken worden naar parkeerruimte optimalisatie. Als het niet anders kan, willen we groen en parkeergelegenheden combineren door ‘groene’ parkeerplaatsen. Bij nieuwbouw moeten de vastgestelde parkeernormen het uitgangspunt zijn.

Net als bij de vraag over bereikbaarheid wil de ChristenUnie/SGP ook als het gaat om parkeren geen loze beloftes doen, maar vooral ook hier onze verantwoordelijkheid nemen. Zo staat in ons programma dat we vast willen leggen dat inwoners met een parkeerplaats op eigen terrein die plek ook daadwerkelijk gebruiken om te parkeren. Verder willen we investeren in aantrekkelijke alternatieven voor de auto, zoals de fiets en het openbaar vervoer. De (hoge) normen voor het aantal parkeerplaatsen blijven, tenzij er een heel concreet plan ligt om het autogebruik of autobezit te verminderen.

Bij nieuwe woonwijken wil de SP zoveel mogelijk autovrije plaatsen hebben. Dit betekend ruim voldoende parkeerplaatsen om de wijk heen, en voetpaden, groen en ontmoetingsplekken in het midden van de wijk. Dit vraagt om een andere manier van wijken bouwen, maar lost ook direct veel verkeersproblemen op.

Hoewel D66 voorstander is van het realiseren van voldoende parkeerplaatsen is en blijft met name in onze wat ‘oudere’ woonwijken parkeren een groot probleem. De wijze waarop deze wijken zijn ingericht leent zich vaak niet voor de inrichting van extra parkeerplaatsen. Daarbij is D66 geen voorstander van het opofferen van groen tbv het realiseren van parkeerplaatsen. Daar waar mogelijk zijn we voorstander van het inrichten van duurzame groene parkeerplaatsen

Wij zullen ons ervoor inzetten dat er vaker en veiliger gefietst gaat worden. Daardoor zijn er minder auto’ s nodig en zal het eenvoudiger zijn om een parkeerplaats te vinden.

In bestaande wijken is realisatie van meer parkeerplaatsen vaak ingewikkeld. Dit gaat altijd bijna altijd ten koste van groen en kan alleen in overleg met de buurtbewoners worden gerealiseerd.

De VVD rekent in nieuwe wijken met ruime parkeernormen.

Dat is koffiedik kijken. Parkeernormen verschuiven in de tijd. Misschien komen er meer deelvoertuigen, dat is ruimte winst. Indien we elektrisch gaan rijden: plaatsing laadpalen zal deels de inrichting van de parkeerruimte gaan bepalen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie