8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Gemeenteloket in ieder dorp?”

Een gemeenteloket in ieder dorp. Sinds het ontstaan van Zuidplas is het iedere 4 jaar rond de verkiezingen weer een onderwerp van gesprek.

Opvallend is dat in de afgelopen 12 jaar er op dit onderwerp niets veranderd is en er nog steeds over gesproken wordt. Ook nadat alle voormalige gemeentehuizen gesloopt zijn of een andere bestemming hebben gekregen blijft het onderwerp terugkomen. Ook bij het verkiezingsdebat in Moerkapelle kwam onlangs het onderwerp weer voorbij.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Kan een inwoner over 4 jaar zaken als paspoort, afvalpas, rijbewijs en andere publiekszaken in zijn of haar eigen dorp regelen?”

Nee.

Dat is nog immer het streven van NEZ: elk dorp een gemeenteloketfunctie. Als is het maar voor enkele uren per week.

De SP wil dat er in ieder dorp een loket komt dat 1 dag en 1 avond per week open is. Zo worden dergelijke zaken makkelijk in eigen dorp te regelen, maar houden we de (personeels)kosten laag

D66 wil dat openingstijden en (digitale)toegankelijkheid van gemeentelijke diensten aansluiten bij de behoeften van inwoners en bedrijven. Zaken als een paspoort, afvalpas en rijbewijs moeten indien gewenst ook thuis kunnen worden afgeleverd.

Inwoners zullen de komende jaren steeds meer online (vanuit huis) kunnen regelen. Ook zijn er goede ideeën om paspoorten etc. thuis te bezorgen. Tegelijk gaat de ChristenUnie/SGP er niet van uit inwoners alles in hun eigen dorp kunnen regelen. Het kan – bijvoorbeeld met het oog op de kosten – een bewuste keuze zijn dat inwoners voor bepaalde aanvragen naar het gemeentehuis moeten. Omdat dit maar één keer per 5 of 10 jaar hoeft, is dat ook niet zo erg.

De gemeente moet werk maken van het maximaal benutten van de mogelijkheden van digitale dienstverlening en om het nog concreter te maken; de mogelijkheid bieden om een paspoort thuisbezorgd te krijgen. Een uitgiftepunt in elk dorp is te kostbaar. Natuurlijk wordt hierbij rekening gehouden met mensen die niet digitaal vaardig zijn. Dit kan bijvoorbeeld door kwetsbare mensen, wiens document gaat verlopen, actief te benaderen en te ondersteunen bij de aanvraag van het nieuwe document.

Dit soort documenten willen wij thuisbezorgen bij mensen met een beperking en bij de aanvraag denken wij met deze mensen mee om ervoor te zorgen dat iedereen deze zaken kan regelen. Ook denken wij mee met mensen die om andere redenen moeilijk naar het gemeentehuis kunnen komen, zoals minima. Voor deze groep willen wij gratis openbaar vervoer beschikbaar stellen zodat zij naar het gemeentehuis of naar IJsselgemeente in Capelle kunnen komen. Wij zijn echter niet voor het, binnen vier jaar, openen van meerdere balies. Gezien de groei van onze gemeente zal het in de toekomst misschien wel nodig zijn om meer fysieke locaties te realiseren waar mensen dit soort zaken kunnen regelen. Ook zou het kunnen dat deze diensten in de toekomst, als de technologie dit veilig toelaat, vaker digitaal geregeld kunnen worden.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie