8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Meer sociale huurwoningen?”

Er is een tekort aan (betaalbare) woningen in de regio. Veel starters maken zich zorgen. Betaalbare koopwoningen zijn soms al onbetaalbaar voor starters en het aantal inschrijvers per vrijgekomen huurwoning groeit ook schrikbarend in Zuidplas.

Wat kan de lokale politiek hieraan doen? Dat heeft Gouwe IJssel Nieuws gevraagd aan alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart in Zuidplas. Uit deze antwoorden blijkt dat er onzekerheid is over het het aantal huurwoningen in Zuidplas. Deze onzekerheid is er met name voor de huidige huurwoningen vanwege de financiële problemen waarmee Vestia al jaren kampt. Vestia heeft in Nieuwerkerk erg veel sociale huurwoningen in haar bezit. De vraag of er over 4 jaar meer of minder sociale huurwoningen in Zuidplas zijn zal dus voornamelijk afhangen of het lukt om het Vestia-bezit over te dragen naar andere woningcorporaties.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Zijn er over vier jaar verhoudingsgewijs meer of minder sociale huurwoningen in Zuidplas?”

D66 heeft als harde eis dat er bij nieuwbouw van woningen gemiddeld 30% sociaal wordt gerealiseerd. Daarmee zou het aantal sociale huur- en koopwoningen de komende 4 jaar dus stijgen. Mocht Vestia echter overgaan tot verkoop van een substantieel deel van haar woningen dan komt de huidige voorraad onder druk te staan en lopen we het risico op juist minder sociale huurwoningen. Een reeel scenario, waar niet tegenop valt te bouwen

Wij verwachten dat deze verhouding over vier jaar gelijk gebleven is. Voor inwoners van Zuidplas zal er op termijn een groter aanbod van sociale huurwoningen komen door de bouw in het vijfde dorp. Wij willen daarbij een voorkeurspositie voor inwoners uit Zuidplas. De verhoudingen tussen sociale huur en andere segmenten hoeft daarvoor niet te verschuiven.

Als het aan ons ligt zijn er over vier jaar beduidend meer sociale huurwoningen. Wij betreuren het dat het aantal sociale huurwoningen in de loop van de tijd in verhouding is afgenomen. Wij willen deze ontwikkeling stoppen en ervoor zorgen dat er in onze gemeente weer minimaal 30% sociale huurwoningen zijn. Ook zetten wij in op het realiseren van betaalbare koopwoningen.

Meer. De ChristenUnie/SGP zet zich in voor de bouw van woningen voor alle doelgroepen. Daar hoort – zeker in Nieuwerkerk – ook de bouw van sociale huurwoningen bij. In ons verkiezingsprogramma staat dat 30% van alle nieuwe woningen een sociale huurwoning moet zijn.

De SP wil bouwen naar behoefte. Als er meer sociale huurwoningen nodig zijn, dan moeten die er komen. We willen vooral dat er doorstroom mogelijkheid komt voor ouderen, en kleine goedkope woningen voor jongeren. Met goedkoop bedoelen we onder de 600 euro per maand!

Wij houden vast aan de huidige norm van 28%, zoals vastgelegd in de woonvisie. Daarnaast zet de VVD zich in voor meer woningen in het middensegment, dus betaalbaar voor onze politiemensen en leraren.

Het streven is meer. Dat wordt een opgave: Vestia woningen behouden voor de markt, genoeg nieuwe aanvulling tegen lage stichtingskosten kunnen creëren.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie