8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Jongeren vertrokken uit Zuidplas?”

Er is een tekort aan (betaalbare) koopwoningen in de regio. Veel jongeren maken zich zorgen. Op woningen wordt vrijwel structureel flink over de vraagprijs heen geboden. Dit maakt de positie van jongeren niet makkelijker in onze regio.

Wat kan de lokale politiek hieraan doen? Dat heeft Gouwe IJssel Nieuws gevraagd aan alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart in Zuidplas.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Hoe zorgt u ervoor dat over vier jaar meer (nu nog thuiswonende) jonge Zuidplassenaren zelfstandig binnen de gemeente kunnen blijven wonen?”

Wij willen betaalbare woningen voor starters, met een voorkeurspositie voor onze eigen (jonge) inwoners. Daarnaast is het belangrijk dat de doorstroming op gang komt. Senioren willen graag doorstromen naar goede appartementen. Vervolgens laten zij woningen achter voor gezinnen, die op hun beurt ook weer een woning achterlaten voor de starter. Oftewel, we bouwen naar die behoefte!
Tot slot blijven we kijken naar betaalbare alternatieven die juist geschikt zijn voor jongeren. Denk hierbij aan Tiny houses.

Ter eerste contingent sociale woningen op peil houden. Daarnaast moet er gebouwd worden naar behoefte. Er is een woningnood op te lossen, geen woon-luxe probleem.

De VVD heeft in Zuidplas gezorgd voor heel veel nieuwe woningen de laatste jaren. Wel zijn er meer betaalbare woningen nodig, ook voor onze jongeren. Hiervoor maken we afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Wij willen veel meer woningen realiseren voor starters. Hierbij denken wij ook aan creatieve oplossingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en omarmen wij initiatieven die woningen voor starters opleveren. Wij hebben ook aandacht voor jongeren die een (psychisch) steuntje in de rug nodig hebben en begeleid wonen zodat we ook deze jongeren weerbaarder maken en helpen op de weg naar zelfstandigheid.

ChristenUnie/SGP wil in de dorpen en het vijfde dorp woningen bouwen voor alle doelgroepen, dus ook voor jongeren! Sinds kort kent Zuidplas een zelfbewoningsplicht om te voorkomen dat goedkopere koopwoningen worden opgekocht door investeerders. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP zitten meer plannen om jongeren kansen te bieden in Zuidplas te blijven wonen. Concreet noemen we constructies met erfpacht om ervoor te zorgen dat koopwoningen bereikbaar zijn voor jongeren. Ook vinden we dat er in ieder dorp vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses, moeten komen.

Door meer kleine goedkope huurwoningen te realiseren. En als gemeente mee te bepalen. Twee jaar geleden werd er een groot kantoorpand in Nieuwerkerk omgebouwd tot appartementen, en daar wonen nu bijna alleen maar jongeren uit Utrecht in. We moeten zorgen dat onze eigen jongeren voorrang kunnen krijgen.

D66 wil om meer (nu nog thuiswonende) jonge Zuidplassenaren zelfstandig binnen de gemeente te kunnen laten blijven wonen de volgende zaken inzetten:

  • Met woningcorporaties afspraken maken over voldoende sociale huurwoningen, scheef wonen en de vrije sectorhuur;
  • Zogenoemde ‘huisjesmelkers’ beperken we waar kan;
  • Een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding in de categorieën goedkope en middel dure koopwoningen.;
  • levensloopbestendig bouwen;
  • Initiatieven voor alternatieve woningbouwvormen zoals Tiny Houses, drijvende huizen of een knarrenhof worden gestimuleerd en ondersteund;
  • Naast permanente bewoning kijken we ook naar alternatieve vormen van tijdelijke bewoning.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie