8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Zuidplas over 4 jaar: “Wat heeft de politiek bereikt?”

De verkiezingscampagne zit er bijna op. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart is het al mogelijk om uw stem uit te brengen. Op woensdag 16 maart zijn alle stembureaus in Zuidplas open en worden in de avond de stemmen geteld. De verwachting is dat u komend weekend dus weer boodschappen kunt doen zonder op iedere hoek een politieke partij tegen te komen.

Gouwe IJssel Nieuws maakte in het kader van de verkiezingen de serie “Zuidplas over 4 jaar”. Voor deze serie vroegen wij aan u, als lezer, om te laten weten welke vraag u aan de lokale politiek zou willen stellen. De redactie ontving veel vragen, maar ook veel berichten waaruit blijkt dat inwoners zich zorgen maken over bijvoorbeeld bereikbaarheid, het 5e dorp, voorzieningen en woningbouw.

In een reeks van 18 artikelen werden uw vragen door de lokale politiek van een antwoord voorzien. In het laatste artikel uit deze serie hebben we de politieke partijen gevraagd naar wat zij over 4 jaar hopen bereikt te hebben.

Hieronder leest u de volledige antwoorden van de partijen op de vraag: “Wat hoopt u over vier jaar bereikt te hebben?”

Zuidplas blijft goed, wordt beter. Stem daarom VVD, lijst 1!

“De kracht van samen”. De ChristenUnie/SGP wil bereiken dat iedereen die zich inzet voor het welzijn van anderen ervaart dat de gemeente verbindt, hen waardeert en hen steunt. Ook willen we samen bereiken dat onze dorpen onder meer veiliger, groener en beter bereikbaar worden.

We zien 4 krachtige dorpen in het groen. Met allemaal hun eigen karakter en identiteit. Ze hebben eigen voorzieningen, zoals huisartsen, sport, winkels, muziek en verenigingen. We voelen ons veilig. Zijn financieel gezond en er is aandacht en maatwerk voor inwoners.

Wij willen een Zuidplas waar alle inwoners met plezier wonen, werken, leren en recreëren. Dit hopen wij te bereiken doordat er over vier jaar meer betaalbare woningen gebouwd zullen worden, de energietransitie betaalbaar is voor iedereen en niemand wordt uitgesloten.

NEZ heeft een kort, bondig (12 pagina’s) maar realistisch verkiezingsprogramma 2022 – 2026 samengesteld met veel, maar realistische doelen. Daar gaan we voor. Kijk hiervoor op www.NEZuidplas.nl of vraag via p.vandrenth@zuidplas.nl een exemplaar aan……

We hopen dat onze gemeente over vier jaar groener, veiliger en socialer is.

Dat iedereen zich thuis voelt/blijft voelen in Zuidplas. Kijk voor wat we willen bereiken op: https://d66.nl/zuidplas/

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Hoe ziet Zuidplas er over 4 jaar uit?”. Deze vraag stelde Gouwe IJssel Nieuws eerder aan haar lezers. De vragen die zijn ingestuurd zijn door de redactie van deze website samengevoegd tot een aantal vragen. De vragen zijn voorgelegd aan alle politieke partijen die in Zuidplas meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. VVD, Christenunie/SGP, CDA, PvdA/GroenLinks, Nieuw Elan Zuidplas, SP en D66 hebben de vragen die inwoners gesteld hebben van een antwoord voorzien.

Advertentie