8.5 C
New York
zaterdag 2 maart 2024

Collegeprogramma gepresenteerd: College vol energie van start

Het college van B&W heeft op vrijdag 23 september het collegeprogramma toegelicht aan de lokale media. Het college heeft in het programma vooral neergezet welke doelen zij wil behalen in de komende 4 jaar.

Het collegeprogramma is volgens wethouder Schuurman opgesteld met zoveel mogelijk meetbare doelen. Tegelijkertijd gaf Schuurman aan dat dat niet op alle onderwerpen gelukt is. Het programma is een soort spinnenweb geworden. Het college wil vooral gezamenlijk naar oplossingen kijken in plaats van te sturen op losse portefeuilles.

Ook wethouder De Haas (VVD) ziet veel koppelkansen om op portefeuilles samen te werken met collega’s. Desgevraagd geeft De Haas aan dat het vooral niet de bedoeling is om met het programma de ambtelijke organisatie nog zwaarder te belasten. Er is gekozen om te prioriteren en waar nodig zal er personeel tijdelijk ingehuurd moeten worden om sommige doelen te kunnen bereiken.

Naast twee ervaren wethouders (Schuurman en De Haas) heeft het college ook twee nieuwe wethouders. Beide wethouders zijn niet nieuw in de lokale politiek. Wybe Zijlstra (CDA) was van 2006 tot 2014 raadslid. Frans Klovert (D66) was vanaf 2014 raadslid tot hij enkele maanden terug wethouder werd.

Wethouder Zijlstra (CDA), onder andere verantwoordelijk voor duurzaamheid memoreerde dat er in Zuidplas nog genoeg werk is op dit terrein. Daarnaast is Zijlstra verantwoordelijk voor de nieuwe portefeuille “Public Affaires”. Als reactie op het coalitieakkoord stelde burgemeester Weber al de vraag hoe deze portefeuille zich verhoud tot de burgemeester als ambassadeur namens Zuidplas richting andere overheden. Volgens Zijlstra is het vooral de bedoeling dat hij binnen de gemeente dergelijke zaken gaat coördineren. Het is volgens Zijlstra zeker niet de bedoeling dat voortaan alleen hij als wethouder bij andere overheden of organisaties voor de belangen van Zuidplas gaat opkomen.

Het akkoord is volgens wethouder Klovert (D66) na goede gesprekken samengesteld zonder dat de wethouders elkaar uit het eigen verkiezingsprogramma zaten voor te lezen.  Klovert is in het college onder andere verantwoordelijk voor jeugdzorg, sociaaldomein, gezondheid, onderwijs en cultuur.

Het akkoord biedt volgens de wethouders voldoende ruimte om inwoners, organisaties en de gemeenteraad bij de concrete invulling te betrekken.

Advertentie