8.5 C
New York
vrijdag 23 februari 2024

College B&W schuift uitkomst onderzoek tweede supermarkt Zevenhuizen door naar begin 2023

Het college van B&W in Zuidplas schuift de uitkomsten van het locatie onderzoek naar een tweede supermarkt in Zevenhuizen naar het eerste kwartaal van 2023 bij de nieuwe Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO). Dat liet wethouder Schuurman weten aan VVD raadslid Karreman tijdens de behandeling van de najaarsnota afgelopen week in de gemeenteraad.

Bij Karreman schoot deze opmerking compleet in het verkeerde keelgat. In zijn eerste termijn had hij al de nadruk gelegd op het uitblijven van de onderzoeken naar de locatie en het het vooruitschuiven van de locatiekeuze voor het afvalbrengstation. “Al in mei 2019 is een nieuw afvalbrengstation aangehaald. In november 2019 zijn de uitgangspunten bepaald, waarna in maart 2020 het locatieonderzoek is gepubliceerd. De VVD-fractie ziet het huidig afvalbrengstation in Zevenhuizen als meest geschikte locatie voor de 2e supermarkt. Het is het geografische centrum, het biedt een verbinding tussen het Koningskwartier en de rest van het dorp en het biedt kansen om de Zuidplasweg dorpser en veiliger te maken. Het gepubliceerde participatielogboek gebiedspaspoort Zevenhuizen sterkt ons verder in deze visie. Dit document is een pleidooi voor de supermarkt buiten de huidige koopstroom” betoogde Karreman

Maar zowel het onderzoek naar het nieuwe afvalbrengstation als het locatieonderzoek komen later dan eerder beloofd was door het college. Tijdens het debat werd de mening erbij gehaald over de poll op de populaire Facebookpagina Je bent Zevenhuizenaar als waarbij een kleine meerderheid kiest voor een afvalbrengstation in plaats van een supermarkt. In de reacties blijkt echter dat de wens voor een tweede supermarkt blijft staan maar dan op een andere plaats. Vooral het behoud van het afvalbrengstation dichtbij huis blijkt voor de Zevenhuizenaren een grote wens. Hoewel het afvalbrengstation zelf financiëel afgeschreven is, is niet lang geleden het gedeelte voor de buitendienst verbouwd en zijn er silo’s voor strooizout geplaatst.

Uit een eerder onderzoek van de gemeente werden de locaties van huidige gemeentewerf in Nieuwerkerk en een locatie in gebied Knibbelweg-Oost in Zevenhuizen aangewezen om verder te onderzoeken. Wethouder Zijlstra komt in het eerste kwartaal van 2023 met de uitslag van dit onderzoek.

In de gemeenteraad stelde Martin Damen (PvdA/GroenLinks) dat alle partijen voor een tweede supermarkt willen en dat de VVD nu wel haar credits had verdiend. Maar raadslid Karreman liet zich niet wegzetten dat dit alleen tijdens verkiezingstijd is, hij is oprecht geirriteerd over het niet nakomen van de beloften van het college en Karreman stelt dat er inmiddels wel door de provincie ruimte heeft gemaakt tot 5.000 m2 wvo economische voor dagelijks winkelaanbod.

Zijn teleurstelling is dan ook groot als wethouders Schuurman en Zijlstra bij het standpunt blijven om pas bij de PRO hiermee verder te gaan. Uit een eerder onderzoek van de VVD liet 95% weten dat een tweede supermarkt welkom is.


Advertentie