8.5 C
New York
maandag 22 april 2024

VVD Zuidplas: “van Oudheusdenweg zo snel mogelijk weer open!”

De gemeenteraadsfractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de afgesloten van OudHeusdenweg in de Eendragtspolder in Zevenhuizen. De weg werd afgesloten na gevaar voor schade aan het asfalt door de gemeente Zudplas tijdens de korte vorstperiode. De weg is eigendom van het recreatieschap Rottemeren.

Raadslid Karreman stelt in zijn vragen : “Vanwege de vorstperiode is de Van Oudheusdenweg afgesloten. Aanvankelijk was de verwachting dat de weg weer opengesteld kon worden zodra de vorstperiode achter de rug was. Eind januari werd duidelijk dat de weg voorlopig dicht blijft omdat er nog aanvullende onderzoeken plaatsvinden. Aan de hand van die uitkomsten zou bekeken worden wat nodig is om de weg weer open te stellen. De Van Oudheusdenweg is een belangrijke verbinding tussen Zevenhuizen en Oud Verlaat. De lokale VVD ziet graag dat deze weg zo snel als mogelijk weer opengesteld wordt“.

Het bestuur van het recreatieschap, met VVD wethouder de Haas in haar midden, heeft inmiddels wel budget beschikbaar gesteld voor herstel maar hiermee wordt het bronprobleem, de slechte fundering, niet aangepakt. Eerst werd er gesproken over opening na de vorstperiode maar dat is uitgesteld voor onderzoek en bleek dat de bebording met de omleiding niet te kloppen maar dat is inmiddels aangepast.

VRAGEN:

  1. Wanneer zijn de aanvullende onderzoeken afgerond?
  2. Wat zijn de bevindingen tot op heden?
  3. Had de wegafsluiting voorkomen kunnen worden indien er in een eerder stadium meer
    onderhoudswerkzaamheden waren uitgevoerd?
  4. Wat is er nodig om toekomstig wegafsluitingen te voorkomen vanwege de slechte staat?
  5. Welke maatregelen zijn nodig om de weg weer open te stellen (graag aangegeven wat hierin strikt noodzakelijk dan wel wenselijk is)?
  6. Is het college bereid om het recreatieschap aan te sporen om zo snel als mogelijk de weg te
    herstellen zodat deze weer opengesteld kan worden?
Advertentie