Maandag 11 november organiseert het recreatieschap Rottemeren een bijeenkomst over de stand van zaken van het Ontwikkelplan Rottemeren in de kantine van de Willem Alexanderbaan in Zevenhuizen.

Het Platform Gehandicapten en Chronische Zieken (PGCZ) in Zuidplas gaat in november en december vier thema bijeenkomsten houden over arbeid en gezondheid. Deze bijeenkomsten zijn elke keer in een ander dorp.