8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Groot Vijfde Dorp voor #Raadzuidplas nog brug te ver

De gemeenteraad van Zuidplas wil eigenlijk voorlopig minder woningen claimen bij de provincie dan het College heeft voorgesteld. Dat bleek na een lange discussie in de gemeenteraad van Zuidplas op dinsdag 28 november. De raad wil voor 19 december een voorstel en globale gevolgen weten van het bouwen van 9.000 woningen tot 2030. Het college had een voorstel gemaakt voor de bouw van 17.000 woningen dat voor een flink deel in een nieuw Vijfde Dorp zou moeten komen. Voor dit plan was dinsdagavond geen meerderheid in de raad te vinden.

Waar geen discussie over was is de bouw van 7.000 woningen die een aantal jaar geleden al is afgesproken. Dit zogenaamde startpakket omvat 5.000 woningen waar plannen voor zijn of zelfs al in uitvoering zijn zoals Zevenhuizen Zuid, de Jonge Veenen en Brinkhorst bij Moordrecht. Ook Nieuwerkerk Noord zou onderdeel uitmaken van deze 5.000 woningen. Voor 2.000 woningen uit het startpakket is nog geen locatie vastgesteld. Ook deze woningen vast plakken aan één van de bestaande dorpen ziet men niet zitten. Het idee is om daarom het startpakket met 2.000 woningen uit te breiden. Dit totaal van 4.000 woningen zou dan genoeg moeten zijn om ergens in de Zuidplaspolder een nieuw dorp met de omvang van Moordrecht te bouwen.

Een locatie voor dit nieuwe dorp wil men nog niet noemen in het verhaal dat naar de provincie gaat. Dat moet later worden ingevuld. Aan wethouder Hordijk de vraag om voor 19 december uit te laten rekenen wat de gevolgen zijn van een dergelijke keuze. Als er minder gebouwd wordt kunnen ook minder voorzieningen zoals wegen, sportvelden en dergelijke worden gebouwd.

In de gemeenteraad zijn de SP, de lokale fractie NEZ en PvdA-GroenLinks fel tegen het meer bouwen dan de 7.000 woningen waar al eerder over besloten is. CDA en D66 vonden elkaar in het idee om het startpakket van 7.000 woningen met 2.000 woningen te verhogen. De VVD had geen grote bezwaren tegen het plan van het college maar wil ook meegaan in het idee van CDA en D66. Basis van wat Zuidplas wil is de structuurvisie die vijf jaar geleden is vastgesteld waarbij Zuidplas dan aan de onderkant van het aantal te bouwen woningen moet gaan zitten.

De fractie van CU-SGP wilde eigenlijk niet echt zeggen wat men nu wilde. De fractie wil eerst met de provincie in gesprek over de afspraken. Men is bang dat Zuidplas nu weer iets gaat doen wat in het verleden ook fout is gegaan: het zelf ten uitvoer gaan brengen van bouwplannen terwijl er geen vaste afspraken over zijn gemaakt.
Wat het verhaal richting de provincie precies gaat worden moet duidelijk worden tijdens de raadsvergadering op 19 december. Dan praat de gemeenteraad verder over de bouwplannen in de Zuidplaspolder en wordt duidelijk of het Vijfde Dorp uit de stukken is verdwenen. Voor de inwoners die het direct aangaat zal de onduidelijkheid ook met dat besluit nog niet direct voorbij zijn omdat nog lang niet zeker is of de provincie ook met de plannen van Zuidplas mee gaat.

Advertentie