Bomen aan de Hitlandselaan in Nieuwerkerk worden definitief gekapt

De bomen aan de Hitlandselaan in Nieuwerkerk aan den IJssel worden definitief in 2019 gekapt. Dat heeft het algemeen bestuur van recreatieschap Hitland op woensdag 12 december besloten.

Het besluit is volgens het recreatieschap genomen vanwege de veiligheid op de Hitlandselaan:

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland, en op de Hitlandselaan kan dit vanwege de staat van het wegdek en de gesteldheid van de bomen onvoldoende worden gegarandeerd. Het Algemeen Bestuur heeft dan ook, met inachtneming van alle achtergrondinformatie, ingestuurde zienswijzen en aangeboden petitie, besloten om de Hitlandselaan op korte termijn in 2019 te reconstrueren. Uiteraard zijn mogelijkheden om de bomen te behouden nagegaan en besproken met adviseurs. Tot grote spijt van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur blijft de conclusie echter duidelijk: de markante bomenrijen kunnen helaas niet behouden blijven.

Het algemeen bestuur van het recreatieschap bedankt in een eerste verklaring de inwoners en belangstellenden voor hun zienswijzen. De zienswijzen zouden volgens het recreatieschap zijn meegenomen in de besluitvorming. De zienswijzen en vragen worden op korte termijn nog van een schriftelijke reactie voorzien aldus het recreatieschap.

De afgelopen weken bleek – nadat het nieuws over de bomen in de media verscheen – dat veel inwoners weinig voelden voor het kappen van de bekende rij bomen in Nieuwerkerk. De lokale politiek stelde vragen aan het college van B&W en er werd een petitie gestart. Ook organiseerde het recreatieschap een informatieavond. Tijdens deze avond benadrukte het recreatieschap nogmaals waarom de bomen gekapt zouden moeten worden. Opvallende uitkomst aan de informatieavond was dat het recreatieschap nog geen concreet uitgewerkte plannen had over de toekomst van de Hitlandselaan.

Het algemeen bestuur heeft daarom besloten tot een participatietraject over de toekomst van de Hitlandselaan. De bedoeling is dat inwoners en geïnteresseerden kunnen meedenken over de inrichting van de nieuwe laan. Hierbij doelt het recreatieschap op de nieuwe beplanting van de laan maar ook welk verkeer er wel of niet over de nieuwe laan mag rijden. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail (info@hitland.nl) opgeven bij het recreatieschap onder vermelding van “Meedenken over toekomstig beeld Hitlandselaan”.