Politieke zorgen en vragen over situatie Groene Harthopper en leerlingenvervoer

In de gemeenteraad van Zuidplas zijn grote zorgen over de toekomst van de Groene Harthopper en het leerlingenvervoer. De problemen ontstonden omdat vervoerder Wegman failliet is gegaan en tot 1 mei nu het vervoer van WMO clienten en leerlingen naar speciaal onderwijs door dit bedrijf wordt uitgevoerd. Hierna is het de vraag of er wel of geen doorstart komt.

De fractie van de SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld en wil weten, naast hoe het nu verder gaat, ook of het college al eerder op de hoogte was van de problemen bij Wegman en zo ja waarom de gemeenteraad er niet over is geïnformeerd. Gouwe IJssel Nieuws heeft een rondje politiek en kreeg van de fracties de onderstaande reacties. NEZ kon door de tijdsdruk en verblijf in buitenland niet reageren. In navolging op de SP heeft de PvdA/Groenlinks ook vragen gesteld.

Serena Rodenburg -SP
De SP maakt zich zorgen om het voortbestaan van leerlingenvervoer. Ook heeft zij al geregeld klachten van ouders gehoord over het vervoer, alsmede de procedure voor de aanvraag. De fractie maakt zich met name zorgen over het welzijn van de kinderen. Zeker nu de firma Wegman failliet is. Het is de taak van de gemeente te zorgen dat deze kinderen passend onderwijs kunnen volgen

Martin Damen – PvdA/GL
De fractie van PvdA/GroenLinks maakt zich zorgen over de gevolgen voor leerlingen die gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer. Het zijn vaak leerlingen die met extra aandacht van huis moeten worden opgehaald en teruggebracht van huis naar school. Er ontstaat nu een grote onzekerheid voor deze leerlingen en hun ouders

Tinet de Jonge – CDA
Allereerst zijn wij blij dat er in ieder geval tot 1 mei door gereden kan worden. De allereerste prioriteit ligt bij de kinderen en doelgroepen die gebruik maken van dit vervoer. Er moet dan ook te allen tijde voor gezorgd worden dat dit vervoer beschikbaar is. Het is dan ook goed dat het college hier bovenop zit. We weten dat juist deze kwetsbare groep en de ouders van de kinderen, behoefte hebben aan duidelijkheid

Ferry van Wijnen – VVD
Het is uiteraard een zorgelijke ontwikkeling. Veel van onze inwoners, van jong tot oud, zijn. afhankelijk van het vervoer door Wegman. Ook voor de werknemers en de heer Wegman zelf is dit geen pretje. Ik heb inmiddels begrepen dat wethouder de Haas zich samen met de wethouders van de omliggende gemeenten, hard maakt voor een oplossing. Met of zonder Wegman. Vooralsnog hebben we er vertrouwen in dat dit lukt, maar ik volg het op de voet!

Frans Klovert- D’66
Het is voor de D66 fractie van groot belang dat het WMO vervoer doorgang blijft vinden. We zullen dan ook nadrukkelijk aan het college vragen welke noodscenario’s klaar liggen om dit te garanderen. De huidige gebruikers mogen niet de dupe worden van de ontstane situatie. Dit geldt eveneens voor het vervoer van leerlingen

Cock v/d Spek- Christenunie/SGP
Wij vinden het een heel vervelende situatie. Voor de doelgroepen vervoer een onzekere situatie. Maar natuurlijk ook voor het personeel van Wegman. Deze onzekere situatie moet snel opgelost zijn. Hopelijk kan Wegman een doorstart maken. Zo niet, dan snel op zoek naar een alternatief. Zo snel mogelijk duidelijkheid. We vertrouwen erop de wethouder dit adequaat oppakt en zullen dat ook nauwgezet volgen