8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Politieke verbazing en vragen over niet passen Sociaal Team in nieuw gemeentehuis

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben met verbazing gereageerd op de informatienota over de nieuwe huisvesting van het Sociaal Team. Gouwe IJssel Nieuws plaatste hierover een artikel op vrijdagmorgen 17 mei en vroeg de politieke partijen om een reactie.

De conclusie van de informatienota is dat de huisvesting van het Sociaal Team elders op het Raadhuisplein in Nieuwerkerk aan den IJssel zal moeten plaats vinden. Volgens de informatienota is het, nog te openen, nieuwe gemeentehuis niet geschikt door de AVG wetgeving over Privacy. Hieronder staan de reacties van de fractievoorzitters die we bevroegen over de mededeling van de informatienota, de communicatie en de kosten.

Ferry van Wijnen,VVD
Ook wij zijn wel verrast door deze mededeling. Het klinkt allemaal als een plausibel verhaal, maar de vraag is wel: waarom weten we dit nu pas? En zijn wij de enige gemeente die hiermee van doen heeft? Voor wat betreft de kosten moeten we ervoor waken dat we niet nu al allerlei conclusies gaan trekken. De opdracht aan het college over de 10% besparing op de totaalkosten staat nog steeds. Hier zal op enig moment een afrekening van komen en dan zullen we een oordeel vormen

Tinet de Jonge, CDA
We hebben vraagtekens bij deze infonota. Om die reden hebben we dan ook vragen samengesteld die we vandaag naar het college zullen sturen. Enerzijds begrijpen we uiteraard dat niet alles te voorzien is. Zeker op het gebied van wetswijzigingen. Anderzijds willen we wel weten of dit structureel nu wel de beste oplossing is. Juist omdat dit geld dat, we voor de hulp van mensen willen gebruiken, nu naar stenen moet.

Klik hier voor de schriftelijke vragen van het CDA

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Gemeenteraadslid-Zuidplas-CockVanDerSpek_0.jpg

Cock van der Spek, ChristenUnie/SGP
We vinden het jammer dat het Sociaal Team niet in het gemeentehuis kan. En dat ivm wetgeving AVG. We vormen hierop geen uitzondering, want we zien bij de ons omringende gemeenten nergens dat het Sociaal Team in het gemeentehuis is of wordt gehuisvest. Uiteraard zijn de 40000 euro extra kosten een tegenvaller. Maar we moeten wel aan de wet voldoen. En we vertrouwen erop dat, nadat het bekend werd, dit gelijk heeft gecommuniceerd.

Frans Klovert, D’66
De D66 fractie heeft met verbazing kennis genomen van zowel de mededeling, de kosten, als het moment van communiceren. Vooraf aan het verschijnen van deze informatienota is er op geen enkele wijze sprake geweest van het feit dat er onvoldoende ruimte zou zijn in het nieuwe gemeentehuis om alle onderdelen van de gemeente daar te huisvesten. Daarbij zijn we verbaasd dat de gewenste werkvormen nu als excuus worden gebruikt. Al vanaf het begin was duidelijk dat deze werkvormen zouden worden toegepast. Sterker nog deze werkvormen waren een van de motieven vóór de nieuwbouw! Het kan dus niet zijn dat deze situatie niet vooraf had kunnen worden voorzien.Dit roept bij onze fractie dan ook allerlei vragen op, waaronder vragen over de kosten en de wijze en het moment van communiceren. Wij zullen ook verzoeken om deze informatienota op de agenda te zetten van de gemeenteraad.

Jan Baas, SP
In een eerste reactie heerst er verbazing binnen mijn fractie. Hoe heeft men dit over het hoofd gezien. We zijn wel blij dat de privacy van de cliënten serieus wordt genomen. Dat is ons wel wat waard. Dus helaas van het extra budget wat nodig is maar de privacy van de cliënten gaat voor. Wat ons betreft moet er wel gekeken worden of er wel een oplossing mogelijk is in het nieuwe gemeentehuis. De afspraak was, alles onder 1 dak.

Johan Helmer, PvdA/GroenLinks
Deze mededeling komt weer eens als een konijn uit de welbekende hoed. Al hebben we binnen de fractie hierover nog geen definitief standpunt ingenomen, is de kwestie op zijn zachtst gezegd onbegrijpelijk. Immers het lijkt er op dat nu de wet AVG de vertrouwelijkheid van de informatie beschermd, terwijl dit toch ook voor de invoering van de wet en de uitwerking van het nieuwe gemeentehuis gold. Misschien wordt hier toch te gemakkelijk gekozen voor de uitplaatsing naar een dependance en zou toch wat meer moeten gezocht naar werkbare alternatieven waarbij de medewerkers in het gemeentehuis het werk uitvoeren, voor zover dat niet tijd- en plaatsonafhankelijk, in casu individueel elders of thuis kan worden verricht. Het gebouw zou toch voldoende capaciteit krijgen om ook voor de langere termijn incl. het nieuwe werkconcept (tijd en plaats onafhankelijk) de organisatie te huisvesten. Het lijkt er daarom meer op dat we al voor de officiële ingebruikname constateren dat de capaciteit van het gebouw niet voldoet.

Door omstandigheden was Paul van Drenth van NEZ niet bereikbaar voor een snelle reactie.

Advertentie