8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Vanaf 12 augustus gaat reconstructie Hitlandselaan van start

Op maandag 12 augustus gaat fase 2 van de reconstructie van de Hitlandselaan in Nieuwerkerk aan den IJssel van start. De eerste twee weken staan in het teken van het frezen van de overgebleven boomstronken in de bermen. Deze bomen zijn in het voorjaar gekapt ondanks protesten van inwoners.

.Vanaf 26 augustus starten de werkzaamheden voor de reconstructie van het wegdek en de aanleg van het nieuwe, vrij liggende wandelpad. De reconstructie van het wegdek en de aanleg van het vrij liggende wandelpad is op basis van alle wensen van belangstellenden en besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland verder uitgewerkt en beschreven in een bestek. Het bestek is door middel van een aanbesteding op uitnodiging aangeboden aan een vijftal aannemingsbedrijven, waarvan er vier hebben ingeschreven. De opdracht is inmiddels gegund en verleend.

Na de start op maandag 12 augustus nemen de werkzaamheden in totaal ongeveer tien weken in beslag tot ongeveer eind oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Hitlandselaan afgesloten voor verkeer en gelden er omleidingen voor fietsers en automobilisten. Na de reconstructie is en blijft de Hitlandselaan karakteristiek.

De laan wordt een 30KM-zone waar auto’s en fietsers welkom zijn, met op de weg meerdere verkeersdrempels en passeerplaatsen. Aan weerszijden van de Hitlandselaan komen in het najaar (fase 3 van de reconstructie) knotwilgen. Naast de laan wordt ten slotte een vrij liggend wandelpad gerealiseerd, op verzoek van vele Park Hitland bezoekers. Het Algemeen Bestuur sluit met de inrichting van de laan zoveel mogelijk aan bij eerder door belangstellenden uitgesproken wensen.

Advertentie