8.5 C
New York
woensdag 3 maart 2021

Start nieuwe politiek seizoen in Zuidplas deel 1 : terugblik BING onderzoek verschillend ervaren door partijen

Op dinsdag 15 september start het nieuwe politieke jaar in de gemeente Zuidplas met gelijk een pittig onderwerp : De F20 snelfietsroute. Voorafgaand heeft Gouwe IJssel Nieuws drie vragen gesteld aan alle fracties in de gemeenteraad.

In dit deel blikt deze site met de fractievoorzitter terug en vooruit naar het onderzoek van uitspraken van raadslid Martin Damen in een opinie-artikel op deze site en uitspraken in huis aan huisblad Hart van Holland. Na onderzoek door het bureau BING, aangevraagd door enkele partijen uit de gemeenteraad, bleek Damen onschuldig. Daarom de vraag :

Voor het reces is er een onderzoek geweest naar de integriteit van een raadslid, hoe kijkt u daarop terug? Wat gaat uw fractie doen om te voorkomen dat dergelijke onderzoeken nodig zijn?

Het onderzoek is geweest en de uitkomst is glashelder. We gaan ons verder richten op de belangrijke uitdagingen die komen gaan.


Het was een vervelende situatie. Onze fractie heeft altijd al als stelregel gehad dat over besloten raadsvergaderingen niet wordt gesproken of gepubliceerd. Belangen van de gemeente kunnen worden geschaad en daarmee dus de belangen van onze inwoners.

Voor ons staat en stond de integriteit van het raadslid niet ter discussie. In sommige gevallen zijn de grenzen van wat mag en wat niet mag nog onduidelijk. Wanneer er twijfel is over die grens, dan moet dit onderzocht worden. Liever nu duidelijkheid dan dat er enige tijd van nu, zonder bewuste intentie, blijkt dat er grenzen overschreden zijn en er ernstigere consequenties zijn.

Het integriteitsonderzoek van een raadslid was overbodig en onnodig en heeft de politieke relaties vertroebeld. Wanneer je in d e politiek actief bent moet je tegen een “stootje” kunnen zeker wanneer een fractie, zoals wij, wat steviger bij een bepaald onderwerp in de discussie staat dan andere fracties. De uitkomst van het integriteitsonderzoek gaf ook aan dat je als gemeenteraad zuinig moet zijn met besloten vergaderingen. De college partijen verdedigen de beslotenheid vanwege de zakelijke belangen als gemeente de fractie van de PvdA/GroenLinks wil niet dat er informatie gedeeld wordt waarmee speculanten mee aan de haal kunnen gaan maar wil wel dat de inwoners weten wat de standpunten zijn van de verschillende partijen over bereikbaarheid, het behoud van groen, het aantal woningen, de voorzieningen, ect. We onthouden inwoners essentiële informatie en de mogelijkheid om hier iets van te vinden.

Wat betreft het integriteitsonderzoek naar het handelen van een van de raadsleden is en blijft de SP van mening dat dit meer een politiek spel was dan er werkelijk iets aan de hand was. Ons inziens was dit een onnodig onderzoek en verkwisting van gemeenschapsgeld. Deze overdreven poging een raadslid van de oppositie monddood te maken is wat betreft de SP buiten proporties. Zo ga je niet met elkaar om.Als SP zullen wij de regels, zoals afgesproken respecteren en elkaar scherp houden om schendingen hiervan te voorkomen. Dit verwachten wij ook van de andere fracties.

Specifiek deze integriteitskwestie was een orkaan in een borrelglas. Maar wel een die schade heeft veroorzaakt .Dit mag in de toekomst echt niet meer voorkomen. Er dient daartoe sowieso een protocol integriteit  te worden opgesteld en ingevoerd. Maar ook moet eens zeer kritisch worden bezien waarom zaken zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.Het praktisch een jaar lang “achter gesloten deuren” over 1 onderwerp vergaderen zonder dat je hierover je politieke mening in het openbaar mag ventileren draagt niet bij aan het beeld van open volksvertegenwoordiger. De buitenwacht (inwoners, bedrijven) werd merkbaar beduidend meer argwanend t.o.v. de politiek. Absoluut geen goede zaak.

Onze fractie kijkt hier met een slecht gevoel op terug. Ons inziens was er in dit specifieke geval op voorhand al duidelijk dat hier geen sprake was van, wat werd omschreven als, ‘lekken’ door dit raadslid. In dit geval was een extern onderzoek dan ook niet nodig geweest. Natuurlijk is het prima dat we als Gemeenteraad zelf ook scherp blijven op de integriteit van individuele raadsleden en van de Gemeenteraad als geheel. Daarbinnen is het natuurlijk ook van groot belang dat de door Gemeenteraad overeengekomen beslotenheid van vergadering wordt geborgd. Het gaat hier tenslotte vaak over individuen en/of over directe financiële gevolgen voor de betreffende partijen.

We zijn echter ook van mening dat er te makkelijk wordt gekozen voor beslotenheid. Onze fractie zal nadrukkelijker doorvragen wat het doel is van die beslotenheid en hierop bijsturen

In deel 2 van het vooruitzicht blikken de fracties vooruit op hun speerpunten en in deel 3 wat de inwoners en ondernemers gaan zien van de fracties.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg