8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Raadslid onterecht beschuldigd van lekken geheime informatie vijfde dorp

Raadslid Martin Damen is in juli 2020 beschuldigd van het naar buiten brengen van geheime informatie. Damen zou in een opiniestuk op deze website informatie hebben benoemd die geheim verklaard zou zijn.

Het gaat om informatie over de realisatie van een vijfde dorp in Zuidplas. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat op dinsdag 11 augustus is gedeeld met de lokale media. Het raadslid zou volgens zijn eigen fractie beschuldigd zijn van het lekken van informatie door twee coalitiefracties.

Een intern onderzoek binnen de gemeente leverde geen bewijs voor het lekken van geheime informatie op. Hierop werd aan het externe integriteitsbureau BING advies gevraagd om te oordelen of er geheime informatie is gelekt. Het externe bureau is ingeschakeld omdat minimaal één fractievoorzitter zich zorgen zou maken over mogelijke imagoschade voor de gemeenteraad van Zuidplas. Dat blijkt uit een zwartgelakte zin uit een brief aan burgemeester Weber van de PvdA-GL fractie.

In het adviesrapport wordt ingegaan op zowel het opiniestuk op deze website als een Facebook-bericht met een gelijke strekking. Volgens het BING heeft het raadslid dezelfde informatie ingebracht tijdens het openbare deel van de raadsvergadering van 9 juli.

“Het raadslid doet naar onze mening met zijn opiniestuk een uiting van onvrede over de beslotenheid van de raadsvergadering(en) en de geheimhouding van bijbehorende documenten. De uitlatingen in het Facebookbericht en in het opinieartikel verschillen inhoudelijk niet van het, eerder door het raadslid geuite bezwaar namens zijn fractie tijdens de raadsvergadering van 9 juli jl.” aldus het BING adviesrapport

Het externe integriteitsbureau heeft inmiddels, net als het interne onderzoek van de gemeente, geoordeeld dat de beschuldigingen aan het raadslid onterecht zijn. Het bureau ziet geen reden om te concluderen dat het raadslid zijn geheimhouding zou hebben geschonden.

Adviesrapport: “Op grond van de aangereikte stukken zien wij geen grond voor de conclusie dat sprake zou zijn van schending van de geheimhouding door het betreffende raadslid.”

In een brief aan burgemeester Han Weber geeft de PvdA-GroenLinks fractie vooraf aan dat zij het onderzoek openbaar zou willen laten plaatsvinden vanwege het risico dat de uitkomst later alsnog openbaar wordt. Uiteindelijk lijkt er geen meerderheid geweest te zijn voor deze openbaarheid vooraf. In dezelfde brief geeft de fractie aan dat zij gaat nadenken welke rol zij nog wil vervullen bij besloten vergaderingen over het vijfde dorp.

Onderstaand kunt u zowel het adviesrapport van het externe integriteitsbureau als de brief van de PvdA-GroenLinks aan burgemeester Han Weber lezen.

Advies extern integriteitsbureau BING
Brief fractie PvdA-GroenLinks 16 juli 2020

Advertentie