8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken luidt noodklok over gevolgen afschaffen HHT

Het Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken (PGCZ) heeft in een brief aan het college van B&W de noodklok geluid over het afschaffen van de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in de nieuwste plannen van het college van B&W in Zuidplas met oog op de aangekondigde bezuinigingen.

De belangenorganisatie is al vanaf december bezig om deze hulp voor WMO cliënten en mantelzorgers te behouden toen deze plotseling zonder enige aankondiging werd versoberd. Mede door de steun van D66 werd het in de gemeenteraad besproken en werd wethouder de Haas aan het werk gezet met een unanieme motie. Ondanks eerdere belofte aan raadslid Bon-Van de Griek heeft de wethouder niets laten horen hoe verder.

Bij het platform groeit op dit moment de irritatie over het onderwerp en over het uitblijven van gedane beloften door wethouder de Haas. : “Het PGCZ, alsmede bij ons bekende gebruikers, hebben zich proactief aangemeld om het gesprek aan te gaan met de wethouder over de HHT-regeling. Hier is echter nooit enige reactie op gekomen. Na aandringen van steunpunt mantelzorg heeft op 1 april 2021 alsnog een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder De Haas, steunpunt mantelzorg en het PGCZ. In dit gesprek hebben wij diverse argumenten aangedragen waaruit blijkt dat de versobering van de HHT-regeling tot problemen zal leiden voor mantelzorgers. De wethouder gaf aan nieuwe inzichten te hebben verkregen en hierover intern het gesprek aan te gaan. Ook zegde hij toe op korte termijn antwoord te geven op onze vraag hoe de gedupeerde mantelzorgers in het lopende jaar zouden kunnen worden geholpen. Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij, ondanks de toezeggingen van wethouder De Haas en een door ons aan hem verstuurd rappel, geen enkele reactie meer ontvangen”.

Het platform benadrukt in de brief dat de HHT erg belangrijk is voor mantelzorgers en dat zij vrezen dat de vertraging van wethouder de Haas te maken heeft met het plan om de HHT als bezuinigingsmaatregel te presenteren. Met het voorbereiden van de bezuinigingsmaatregelen is er volgens het PGCZ geen contact geweest met het steunpunt Mantelzorg. 

Rombouts, voorzitter van het PGCZ, steekt in zijn brief, die hierin zijn geheel te lezen is, zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken : “Van een college dat in het coalitieakkoord heeft staan “iedereen doet mee” hadden wij verwacht dat zij meer begaan zou zijn met onze kwetsbare achterban. Wij zijn dan ook diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken”. Het PGCZ komt nog met een latere reactie over alle aangekondigde bezuinigingen. In een interview aan Gouwe IJssel Nieuws liet wethouder de Haas deze week al horen dat ook mantelzorgers de bezuinigingen gaan merken.

Advertentie