8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Oppositie neemt wethouder de Haas onder vuur over HHT

De oppositie van de gemeenteraad van Zuidplas heeft wethouder de Haas onder vuur genomen over de afdoening van een motie. D66 heeft een eerdere informatie nota over de Huishoudelijke Hulp Toelage op de agenda gezet. Wethouder de Haas was van mening dat hiermee was voldaan aan de wens in een motie van de gemeenteraad.

Tot aan 2021 konden gezinnen die mantelzorg verlenen zogenaamde vouchers aanvragen voor huishoudelijk Hulp Toelage om zo enige ontlasting van de eigen taken te geven. Per 1 januari was deze regeling aangepast en was er maximaal 1 voucher per adres mogelijk. Volgens de Haas werd er misbruik gemaakt en waren op 1 adres maar liefst 26 vouchers afgegeven.

Het Platform Gehandicapten en Chronische Zieken had aan de bel getrokken met een brief en de gemeenteraad vroeg, na agendering door D66, via een motie om de maatregel nog een keer te bekijken en eventueel aan te passen en de Haas liet weten dit ook gedaan te hebben. Volgens PGCZ is er niet met iedereen gesproken en zijn er nog steeds gevallen bekend die niets hebben gehoord. Het platform had inmiddels het vertrouwen in de wethouder verloren. Wethouder de Haas melde, dat na vragen van D66, dat de brief vandaag was beantwoord aan het platform over dit onderwerp.  Bon ontplofte bijna en vroeg waarom dit drie maanden had moeten duren.

Raadslid Bon-van de Griek had meerdere malen gevraagd om een informatie hierover te schrijven met de resultaten maar driemaal werd het toegezegd en pas vlak voor het reces kwam deze nota. Dat was Bon in het verkeerde keelgat geschoten en dat was terug te horen in haar betoog. Volgens haar is er niet met iedereen gesproken. De Haas bevestigde dit en wist ook niet hoeveel mensen er HHT kregen. Desondanks was voor hem het dossier gesloten omdat veel gevallen in eigen kring, via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of elders nu deze ondersteuning had gekregen.

Bon-van de Griek kreeg in het debat steun van Rodenburg (SP) en Pouwels (PvdA/GroenLinks) waardoor de wethouder onder vuur kwam te liggen. De drie raadsleden vonden de communicatie slecht en de motie niet afgedaan. Rodenburg stelde dat de raad een opdracht had gegeven en dat niet het college maar de Raad het hoogste bestuursorgaan was.

De coalitiepartijen ChristenUnie/SGP, VVD en CDA vonden wel dat de motie was afgedaan en volgens VVD’er van Wijnen kan je nu niet eenmaal met iedereen praten maar dan met een afvaardiging via het steunpunt Mantelzorg. Zowel VVD als CDA willen dit probleem niet koppelen aan de toekomstige bezuinigingsoperatie, volgens hen gaat hier de raad en niet het college over.

Pouwels (PvdA/GroenLinks) vond dat de motie niet was afgedaan en vond dat de collegepartijen de wethouder in bescherming namen. Van Wijnen reageerde als een wesp gestoken dat dit zeker niet het geval was. Wel onderschreef hij de mening van de oppositie dat het proces geen schoonheidsprijs had verdiend.

Ambachtsheer (ChristenUnie/SGP) wilde van de oppositie weten waar de angel bleef zitten in het probleem. In haar optiek was de motie afgedaan maar riep op dat als er nog probleemgevallen waren dat het college hier dan aan de slag mee moet. De oppositiepartijen legden nogmaals uit dat als er nog probleem gevallen waren, de motie nooit afgedaan kan zijn. Ambachtsheer dacht hier anders over en bleef bij haar oproep dat deze probleemgevalle door het college moeten worden opgepakt. Van Wijnen zag dit liever via het steunpunt Mantelzorg of Zo! Lopen.

Motie van Treurnis

De drie oppositiepartijen bleven na de beantwoording van de wethouder, wat vooral meer olie op het vuur leek te zijn, van mening dat de wethouder de motie niet had afgedaan en na twee schorsingen dienden ze een motie van treurnis in tegen wethouder de Haas.

VVD en CDA vonden de motie van treurnis dan weer treurig omdat er constateringen in stonden die niet aan de orde waren geweest deze avond én dat dit wel een zwaar middel was om in te zetten omdat zij van mening bleven dat de motie was afgedaan.  De motie werd verworpen met 8 voor en 15 stemmen tegen, 4 raadsleden waren afwezig.

Advertentie