8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken(PGCZ) stopt er mee

Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) stopt per direct haar werkzaamheden. Dat heeft de belangenorganisatie bekend gemaakt op haar website. De belangenbehartiger voor mensen met een handicap of een chronische ziekte uit Zuidplas en Waddinxveen heeft de afgelopen jaren veel bereikt maar lijkt aan haar eigen succes ten onder te zijn gegaan.

Het doet ons pijn maar door aanhoudende gezondheidsproblemen en de onvermijdelijke keuzes die daarmee samenhangen, heeft het bestuur besloten stichting PGCZ op te heffen. Het is voor ons simpelweg niet meer vol te houden” is de mededeling op de website. Voorzitter Danny Rombouts wijt het vooral aan de gezondheid van zijn team, die steeds achteruit holt. Hierdoor is het niet mogelijk meer om aan het enorme aantal hulpvragen te kunnen voldoen.

Volgens hem is de spoeling erg dun van mensen die helpen of een bestuursfunctie willen uitvoeren en werd het allemaal groter dan men ooit voor ogen had. Onderwerpen waar het PGCZ veel aandacht voor vroeg zijn het aanpassen van bushalten met een beperking, de gewonnen strijd tegen het afschaffen van de huishoudelijke hulp toelage voor mantelzorgers, de problemen met leerlingenvervoer in Waddinxveen, de problemen bij de start van stichting Zo! en heeft men hard meegwerkt aan de kortgeleden aangenomen Lokale Inclusie Agenda.

Hierbij stond men niet altijd op vriendelijke voet met het college maar ook daar was het een schok dat het platform ermee stopt. Wethouder Klovert reageert namens het college van B&W :”Ook wij hebben met spijt kennis genomen van het bericht dat Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken er mee gaat stoppen. Het platform was altijd een zeer goede partner waar we graag mee op trokken om samen Zuidplas inclusiever te maken. We spreken onze waardering uit voor hun positief-kritische houding en danken PGCZ voor alles wat ze voor Zuidplas hebben gedaan.

Advertentie