-->
8.5 C
New York
woensdag 5 oktober 2022

College Zuidplas werkt aan verbetering participatie

Het college van B&W in Zuidplas herkent niet de kritiek van de Groep Pouwels blijkt uit antwoorden op de schriftelijke vragen van raadslid Pouwels. Wel erkent het college dat er een stijging is van het aantal formele klachten, wat ook gerapporteerd is aan de gemeenteraad. Het college verwijst verder naar de participatienota die eerder door de gemeenteraad (waar mevrouw Pouwels ook deel van uitmaakte) aangenomen. Toch ziet het raadslid veel mis gaan maar komt in haar vragen slechts met 1 praktijk voorbeeld.

Bij de behandeling van de PRO begin juli dit jaar, waar Pouwels ontbrak, werd door meerdere partijen de communicatie aangehaald rond de vijftigerjarenbuurt in Moordrecht met bezwaarmakers. Een email van bewoners die stellen dat er sprake is van Professioneel afwijzen van participatie. De email is overigens niet openbaar, brieven van inwoners, organisaties en bedrijven aan de gemeenteraad worden niet gepubliceerd. Gouwe IJssel Nieuws heeft hierom nu een WOO (voorheen WOB) verzoek voor ingediend.

Het raadslid stelt in de inleiding van de vragen : “Ik constateer een flinke stijging in het aantal klachten en andere uitingen van ontevredenheid aan het adres van de gemeente Zuidplas maar ook naar de politiek. De kern van de klachten is dat de gemeente niet of nauwelijks naar burgers (en ondernemers) luistert en hen geen ruimte laat om mee te denken over veranderingen. Ik constateer en concludeer daarbij dat het bij de gemeente en politiek vaak schort aan het bewustzijn van nut en noodzaak van burgerparticipatie, en dat we niet naar elkaar luisteren“.

Het college stelt dat er veel is besproken in oktober 2021 tijdens de behandeling van de participatie en het beleid hieruit is aangepast. Men verwacht in de toekomst positieve effecten hiervan : ‘De resultaten uit de Quick Scan Lokale democratie (QLSD) zijn meegenomen in het Kader Participatie dat 5 oktober 2021 door de raad is vastgesteld. Dit Kader Participatie en de checklist wordt sindsdien toegepast bij alle participatietrajecten die de gemeente doet. Omdat dit kader pas recent is vastgesteld zullen de positieve effecten daarvan op termijn zichtbaar zijn’. Uit deze QSLD bleek dat maar 35% van de inwoners vertrouwen heeft in de gemeenteraad.

Het college stelt dat het aantal klachten stijgt maar ziet dit als een trend. In haar rapportage was het een lichte stijging (19%) :”Het aantal klachten neemt jaarlijks toe, net als bij de ons omliggende gemeenten. Dit komt ook omdat het aantal inwoners in Zuidplas toeneemt. De klachten hebben betrekking op een groot aantal onderwerpen. Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde jaarverslag, dat is toegezonden aan de gemeenteraad“. Klachten zijn formeel ingediende klachten en bijvoorbeeld geen meldingen voor gebreken in de openbare ruimte.

‘Overige uitingen van ongenoegen over de communicatie of participatie binnen projecten, die niet via de formele klachtenprocedure worden gemeld, worden door de betreffende communicatieadviseurs en projectleiders opgepakt. Overigens ontvangt de gemeente ook heel veel complimenten over communicatie en participatie’ stelt het college maar of hiermee de berichten op Facebook bijvoorbeeld op de dorpsgroepen mee worden genomen is niet duidelijk. De gemeente wordt door Facebook gezien als een bedrijf en kan daarom geen lid worden volgens de regels van de populaire groepen “Je bent Nieuwerkerker, Moordrechtenaar of Zevenhuizenaar”.

Maar meer raadsleden vragen nog steeds om betere communicatie bij bijvoorbeeld werkzaamheden zoals de ChristenUnie/SGP en de PvdA/GroenLinks fracties of recent nog door de VVD over het ophalen van oud papier in Moerkapelle.

Advertentie