Moerkapelle wil weer een feestelijke èn veilige nieuwsjaarsnacht

Op dinsdagavond 5 maart stond de nieuwjaarsnacht op de agenda van de gemeenteraad. Alle fractie hebben eerder al het geweld veroordeeld maar wilde wel weten waarom het zo uit de hand is gelopen. Tijdens deze nacht waren er charges uitgevoerd door de Mobiele Eenheid en waren er drie mensen aangehouden waarvan 1 persoon tot celstraf is veroordeeld. De gemeente, de brandweer en de politie hadden een feitenrelaas aangeleverd en tijdens de vergadering kwamen 4 bewoners uit Moerkapelle inspreken over hun “feitenrelaas” en hun gevoelens over het optreden van de ME in het kleine dorp.

Mevrouw Buitenhek is vooral teleurgesteld over de gang van zaken tijdens de jaarwisseling : “Het is jarenlang rustig geweest in Moerkapelle en nu gelijk is de ME ingezet, waarom die onnodige argwaan? We zijn geen heiligen in Moerkapelle en het brandje in de aanhanger is een kwajongensstreek maar we herkennen als Moerkapelle niet de grimmige sfeer die wordt geschetst“.
Mevrouw van Beusekom onderschrijft de worden van mevrouw Buitenhek maar kijkt vooruit : “Laat de jongeren die het volgend jaar willen organiseren niet in de kou staan en zorg dat er een contactpersoon komt die het beter kan inschatten namens de gemeente “.

De heer Rijeveld stoort zich aan hoe Moerkapelle wordt neergezet in het feitenrelaas : “Er werd juist minder vuurwerk gegooid dan tijdens eerdere jaarwisselingen en nu ook niet tussen de mensen zoals voorheen. Ik herken niet het oorlogsgebied zoals het neer wordt gezet in de stukken. Zorg er voor dat er weer bekende agenten komen die met de inwoners praten. Moerkapelle wil een authentiek nieuwjaarsfeest met een vuur, geen vuurwerkshow en een DJ waar niemand om vroeg“.
Mevrouw Hofman vroeg zich af waarom de grimmige sfeer die wordt geschetst totaal niet wordt herkend door de dorpelingen :”Wat was er gebeurd als het vuurtje zonder ME en brandweer rustig was uitgebrand? Niets waarschijnlijk! Veel inwoners stonden niet bij de vuurwerkshow en DJ maar juist bij het brandje. Maar volgend jaar wil de groep jongeren die het eerder organiseerden het weer oppakken als er nu wel een goede samenwerking is met de gemeente en de politie. Moerkapelle is een tikkeltje eigenwijs maar graag uw begrip voor deze eigenheid!”.

Moerkapelle is een tikkeltje eigenwijs maar graag uw begrip voor deze eigenheid!

Inspreekster mevrouw Hofman over de toekomstige jaarwisseling

Na de insprekers mocht de gemeenteraad haar zegje doen. Raadslid Serena Ruifrok-Rodenburg van de SP had om agendering gevraagd na schriftelijke vragen en mocht dan ook als eerste aan het woord komen. “ In het verslag van de politie lezen we dat de sfeer ter plaatse grimmig word genoemd. Nu is een gevoel een belevenis van de mens en daardoor niet te beoordelen of te veroordelen. De aanwezigen bij het vuur hadden een totaal ander gevoel. De sfeer ter plaatse was volgens hen gezellig Ik wil weten of de ME paraat staat want in het document staat dat de ME in Leiden stond maar wel binnen 10 minuten in Moerkapelle was, dat lijkt mij onhaalbaar. Maar ik wil ook voor uit kijken : een veilig vreugdevuur, goed georganiseerd met inspanning van eigen inwoners, duidelijke afspraken en goede communicatie met politie en handhaving lijken ons perfecte ingrediënten voor een goed verloop“.

duidelijke afspraken en goede communicatie met politie en handhaving lijken ons perfecte ingrediënten voor een goed verloop

Serena Ruifrok-Rodenburg (SP)

Cock van der Spek van de ChristenUnie/SGP was ook bij het vuur geweest en veroordeelde, net als de SP, geweld tegen hulpverleners maar had ook het gevoel dat de ME al in de buurt was. “Deze nacht vergeten we niet snel, het lijkt wel of de tijd 10 jaar terug was gezet. Het gevoel in Moerkapelle leeft dat de ME al stond te wachten. ” verwoorde hij het gevoel van de inwoners. De partij maakt zich zorgen over de verhoudingen : “Er zijn heel veel reacties bij ons binnen gekomen. De belevingen van de inwoners is anders dan het feitenrelaas. Ik roep de gemeente dan ook op om met de inwoners en de hulpverleners in gesprek te gaan om het onbegrip en rancune weg te nemen“.

Frans Klovert van D’66 benadrukt dat we eigenlijk altijd vanuit gaan dat de overheid gelijk heeft met haar relaas maar de beleving anders is. Hij pleit voor goede communicatie naar Moerkapelle maar ook naar andere dorpen als mensen daar opstaan voor een feest.

Paul van Drenth van NEZ riep vooral op om goede kaders te stellen en veel te leren van dit jaar om een gelukkig 2020 te krijgen, wat hij de raad alvast toewenste.

Johan Helmer van PvdA/GroenLinks was dit jaar niet in Moerkapelle maar benadrukte dat bedreigen en/of bekogelen van hulpverleners niet hoort in een gemeente zoals Zuidplas. Maar hij was ook verbaasd over de aanloop naar het feest ” Dit vuur is traditioneel in Moerkapelle en is naïef om te denken dat het vuur niet gemist worden”. Hij maakt zich zorgen want hij merkt dat in het dorp de spanningen doorwoekeren en er weinig wordt gedaan om het vuur te doven. “

Dit vuur is traditioneel in Moerkapelle en is naïef om te denken dat het vuur niet gemist zou gaan worden

Johan Helmer (PvdA/GroenLinks)

Annika van Gerwen van de VVD is minder mild naar het gebeuren in Moerkapelle :”Het is onverstaanbaar en onverteerbaar dat de ME moest ingrijpen omdat dit gebeurd in onze dorpen. Er is geen en nooit een excuus voor geweld tegen hulpverleners en ik dank de hulpverleners dan ook. Het is jammer dat een paar rotte appels die er tussen liepen het verpesten voor de rest van Moerkapelle maar laten we deze zwartgeblakerde bladzijde snel omslaan om verder te gaan voor een goed feest!

Er is geen en nooit een excuus voor geweld tegen hulpverleners en ik dank de hulpverleners dan ook

Annika van Gerwen (VVD)

Benno de Ruiter van het CDA betreurt wat er gebeurd is in Moerkapelle. “we staan achter onze hulpverleners en het hebben van geen feest is geen reden tot wat er gebeurd is! Voor hulpverleners is dit de pittigste avond en mijn vader was bij de politie. Voor ons was niet de nacht maar het ontbijt na de oudejaarsnacht het mooiste als hij veilig weer aan tafel zat“. Het CDA wil dat in alle dorpen er met betrokken inwoners er gekeken moet worden naar een feest.

Waarnemend burgemeester Stoop beantwoorde namens het college en namens het bestuursorgaan Burgemeester de vragen die gesteld zijn. Hij dankt de insprekers met de verschillende gemoedstoestanden en haalt daar de gemene deler uit dat iedereen een veilige en feestelijke jaarwisseling wil. Hij benadrukte dat een vuur in de openbare ruimte zoals op een oudejaarsnacht, geen vanzelfsprekendheid is en dat hiervoor ontheffing verleend moet worden. “Iemand uit Moerkapelle moet dat aanvragen en aan de voorwaarden voldoen De veiligheid moet gewaarborgd zijn”aldus Stoop.

Omdat het gevoel was dat het vuur in Moerkapelle gevaarlijk was is het standaard dat de operationele diensten de brandweer willen beschermen. De inschatting in Moerkapelle was dat hiervoor de sterke arm ingezet moest worden, de Mobiele Eenheid, daarom heeft voormalig burgemeester Kats ook toestemming gegeven. Geen enkele burgemeester is blij met de inzet van de ME tegen haar inwoners. dit is een uiterst geweldsmiddel!” legde burgemeester Stoop uit. De vraag waarom de ME zo snel uit Leiden kwam kon hij ook uitleggen : “Zuidplas is ingedeeld bij district Leiden voor de ME inzet maar de Operationeel commandant heeft gekozen om de ME uit Zoetermeer in te zetten omdat die sneller er was en dat verklaard de 10 minuten waarin de ME in het dorp was.”

Geen enkele burgemeester is blij met de inzet van de ME tegen haar inwoners

Waarnemend burgemeester Stoop

Het college neemt de waardevolle suggesties van de raadsleden en insprekers mee naar de voorbereidingen voor volgend jaar en gaat in overleg met de stakeholders. Cock van der Spek (CU/SGP) vond dit niet te ver gaan: “ga met alle inwoners in gesprek vanwege de rancuneuze gevoelens die er leven“. Burgemeester Stoop beloofde dat zeker te gaan doen op georganiseerde avonden want zijn inzet blijft een veilige en feestelijke jaarwisseling,.

Moerkapelle wil een authentiek nieuwjaarsfeest met een vuur, geen vuurwerkshow en een DJ waar niemand om vroeg”

Inspreker heer Rijeveld

Hiermee werd, zoals de VVD het noemde, een zwartgeblakerde bladzijde van de geschiedenis van Moerkapelle, afgesloten en zal vooral gekeken worden hoe in de toekomst verder te moeten. De gemeente zal vooral vertrouwen moeten terugwinnen bij de jongeren die het eerder organiseerde maar door gebrek aan vertrouwen er mee stopte. De inzet van de ME in het dorp blijft een meningsverschil maar kan niet worden teruggedraaid.

Kopfoto : Jacolien Rog — Alle artikelen over dit onderwerp staan op deze pagina