8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Rechtbank wil schadeclaim VOOH namens bewoners de Iep tegen Vestia niet verder behandelen

De rechtbank wil de schadeclaim van de bewoners van de Iep, aangespannen door de Vereniging Overkoepelend Orgaan Hoogbouwflats (VOOH), niet verder in behandeling nemen na een tussenvonnis. Dit tot grote teleurstelling van de VOOH die behalve geen schadeloosstelling voor de bewoners krijgt, nu 2.200 euro moet betalen.

In een persbericht legt de VOOH de gang van zaken uit waarom ze naar de rechter zijn gegaan en hoe dit verlopen is. De aanleiding was de storing van de verwarming: “Beide kerstdagen in 2019 waren onvergetelijk voor de bewoners van de 72 woningen in De Iep, één van de acht flats in De Bomenwijk te Nieuwerkerk aan den IJssel. Terwijl Nederland massaal de feestdagen vierde met familie en vrienden, werden de geplande bezoeken van de bewoners in De Iep noodgedwongen afgezegd of lastminute verplaatst vanwege de kou in huis. De feestkleding van de thuisblijvers bleef in de kast en men zat noodgedwongen gehuld in warme truien onder een plaid alsnog te verkleumen.

Diverse bewoners uit De Iep vroegen de verhuurder, Vestia, om noodverwarming voor iedereen te regelen. Vestia weigerde dit, omdat het volgens hen niet koud genoeg was. Echter, overdag was de buitentemperatuur ongeveer 6 C⁰. Naast de kou in de 72 woningen, was er In de centrale hal van De Iep sprake van ernstige wateroverlast doordat de doorgeroeste verwarmingsbuis op enkele plekken was opengesprongen. Een aantal flatbewoners hebben zelf de wateroverlast in de centrale hal van De Iep opgeruimd. De aannemer die de reparatiewerkzaamheden uitvoerde leverde op Tweede Kerstdag 40 kleine elektrische kachels voor de meest getroffen bewoners, zoals ouderen en baby’s. Een oproep op sociale media door de flatcommissie heeft ertoe geleid dat diverse inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel ook nog enkele elektrische kacheltjes hebben gebracht“.

Vestia werd kort na dit incident gevraagd door deze nieuwssite om een reactie en deze werd in eerste instantie niet gegeven. Uiteindelijk liet een woordvoerder toen weten dat het een montageprobleem was en geen achterstallig onderhoud. Vestia liet weten op de vraag of er een compensatie voor de inwoners van de Iep komt kregen we het volgende antwoord :’Dat bekijken wij nu. Vanuit de warmtewet zijn we dat niet (meer) verplicht. Breman heeft voldoende noodkachels aangeleverd. De uitgifte van de kachels verliep via de bewonerscommissie.

Waar er geen enkele steun- of spijtbetuigingen kwamen vanuit Vestia, ontvingen de gedupeerde bewoners van De Iep wel het nodige begrip vanuit diverse mediakanalen, lokale en landelijke politiek, er werden zelfs kamervragen gesteld over de Iep. “Deze aandacht heeft de bewoners veel goed gedaan. Ook het VOOH-bestuur is dankbaar voor de vele steunbetuigingen die, onzes inziens volledig terecht, geuit werden richting de bewoners van De Iep” laat de VOOH weten.

Actie VOOH-bestuur

Het VOOH betuur is in actie gekomen en legt uit :”Na aanleiding van deze uiterst vervelende gebeurtenissen heeft het bestuur van de VOOH diverse pogingen gedaan om hierover met Vestia in gesprek te gaan. Hiertoe zijn o.a. aangetekende brieven naar Vestia verzonden. Hierin vroeg het bestuur om elk van de 72 huishoudens in De Iep een kleine vergoeding toe te kennen, als genoegdoening voor gederfd woongenot.Ook is Vestia gevraagd om ook de cv-installaties in de andere 7 flats van De Bomenwijk te inspecteren. Want wanneer een verwarmingsbuis in één van de acht flats in zo’n slechte staat blijkt te zijn, dan is het zeer aannemelijk dat de verwarmingsbuizen in de andere flats in eenzelfde staat verkeren.Jammer genoeg heeft Vestia hier nooit een reactie op gegeven op de toenaderingen van het VOOH-bestuur. Na een grondig overleg met een juridisch adviseur heeft het bestuur besloten, dit dan maar bij de kantonrechter voor te laten komen”.

Rechtszaak VOOH tegen Vestia

Omdat Vestia niet reageerde op de VOOH werd de stap naar de rechter onvermijdelijk, de vereniging schetst het alsvolgt : “Met behulp van een jurist die de VOOH belangeloos bijstond, is er in april 2020 een dagvaarding uitgegaan naar de kantonrechter in Rotterdam. Daarin eiste de VOOH een kleine geldelijke vergoeding van Vestia, voor de 72 huishoudens van De Iep wegens gederfd woongenot alsmede een inspectieplicht van de cv-installaties in alle acht flats van De Bomenwijk. In de maanden daarna, heeft Vestia de zaken getraineerd met vele verzoeken om aanvullende/verduidelijkende informatie aan te leveren. Hier heeft de VOOH telkens afdoende aan voldaan. Uiteindelijk zou de kantonrechter op 27 november 2020 het vonnis in deze zaak uitspreken. Maar helaas heeft dat toen niet plaatsgevonden.

Daarop volgde een periode waarin de zittingsdatum voor de uitspraak meerdere malen werd opgeschoven. Op 12 februari 2021 was er dan toch nog een mondelinge behandeling van deze zaak. De VOOH is jammer genoeg niet op de hoogte gebracht van de definitieve doorgang van deze afspraak. Daarom waren zij hier niet bij aanwezig om te reageren op eventuele vragen en/of mededelingen van de kant van Vestia. Op 19 maart sprak de rechter een tussenvonnis uit, dat de VOOH niet individueel voor de bewoners mag procederen. Op die grond zijn de eisen door de rechter niet verder meer in behandeling genomen en is de rechtzaak gestopt“.

De slotsom is dus dat de kantonrechter de vorderingsgerechtigdheid van V.O.O.H. niet kan vaststellen, zodat haar vordering reeds hierom dient te worden afgewezen. Aan de inhoudelijke beoordeling van deze vorderingen komt de kantonrechter daarom niet meer toe. (uitspraak kantonrechter Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2021:2321 )

De VOOH betreurt de einduitspraak ten zeerste om twee redenen. Allereerst is het verenigingsbestuur op 12 febr. 2021 niet in de gelegenheid gesteld om de aanpassing in de eis door te voeren, nl. dat de VOOH handelt uit naam van de bewoners van De Iep. Ten tweede vindt het bestuur het buitengewoon jammer dat hierdoor de eisen niet inhoudelijk zijn behandeld waardoor de bewoners van De Iep na het debacle tijdens de kerstdagen van 2019 opnieuw gedupeerd zijn. Het bestuur van de VOOH zal zich op korte termijn beraden over eventuele vervolgstappen in deze zaak” aldus het persbericht van de VOOH.   

Gouwe IJssel Nieuws had in kader van hoor en wederhoor ook een reactie aan Vestia gevraagd, deze is, ondanks toezegging, niet binnen gekomen. Afgelopen weken was het met de verwarming wederom problematisch bij de bewoners van de Valkendaal in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Advertentie