8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Haalbaarheid herstel van Geertruidahoeve wordt onderzocht

De gemeente Zuidplas is met een projectontwikkelaar en de eigenaar van het rijksmonument de Geertruidahoeve aan de Eerste Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel aan het onderzoeken of het herstel nog haalbaar is. Dat laat het college van B&W weten in een informatienota aan de gemeenteraad.

Het rijksmonument Geertruidahoeve heeft al een lange geschiedenis waarbij meerdere keren politieke vragen door D66 zijn gesteld, zeilen over het dak is getrokken in allerlei bonte kleuren omdat eerder het zeil er af was gewaaid, Freerunners uit het pand zijn gehaald, dichtgetimmerde ramen en een eerdere ontwikkeling van zorgwoningen afgeblazen werd.

De Erfgoedvereniging Heemschut had eerder om handhaving gevraagd maar dat is volgens de nota ingetrokken : “De erfgoedvereniging Heemschut heeft op 1 juli 2020 een handhavingsverzoek gestuurd naar de gemeente. Op 7 september heeft een ambtelijk gesprek plaatsgevonden tussen gemeente, ODMH en de erfgoedvereniging. De erfgoedvereniging heeft op basis van dit gesprek besloten het handhavingsverzoek in te trekken, bij brief van 30 september 2020“.

Afgelopen zomer vertelde wethouder Jan Hordijk dat de grootste zorg het fundament is van het pand. Nu er een ontwikkelaar actief wil zijn wordt er de aankomende 20 weken onderzocht of het mogelijk is herstel toe te passen en wat er dan gebouwd moet gaan worden om uit de kosten te komen.

Dat er iets moet gaan gebeuren is wel duidelijk terug te lezen in de informatienota maar gelijk wel met een reserve, er moet subsidie van de provincie komen: “De gemeente beseft dat het monument de Geertruida hoeve samen met de eigenaar hersteld dient te worden. Diverse actoren zijn al gedurende de laatste maanden in nauw overleg met elkaar om dit mogelijk te maken. Er is een ontwikkelaar betrokken die herstel van de Geertruida hoeve, mits dit financieel haalbaar is, mogelijk wil maken. De verkrijging van een subsidie daartoe van de provincie is cruciaal“.

Gouwe IJssel Nieuws vroeg om een reactie aan D66 fractievoorzitter Frans Klovert : De D66 fractie vraagt , samen met o.a. de Erfgoedvereniging Heemschut nu al maanden om actie als het gaat om het behoud van het rijksmonument de Geertruidahoeve. Ondanks het feit dat er nu eindelijk weer wat beweging in lijkt te komen, blijkt ook nu weer dat er van handhaving geen sprake is.

Lopende de gesprekken is het handhavingsverzoek ingetrokken en heeft de eigenaar de ruimte gekregen om de komende 20 WEKEN een haalbaarheidsonderzoek te doen. D66 vindt dit uitermate teleurstellend! Zeker gezien de huidige staat van de Geertruidahoeve is deze termijn veel te lang. Het moet toch mogelijk zijn, als de wil tenminste aanwezig is, om dit veel sneller te doen!

Conclusie: Ook nu weer zal onze fractie schriftelijke vragen stellen. Zowel over de termijn van 20 weken, als over de intrekking van het handhavingsverzoek.

Schijnbaar is dat de enige manier om zowel de eigenaar, als de gemeente bij de les te houden….jammer!!!

Geertruidahoeve in april 2020
Wethouder Hordijk voor de zomer over Geertruidahoeve

Lees hier het volledige dossier van de Geertruidahoeve

Advertentie