De gemeenteraad gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester voor Zuidplas. Hiervoor stelt de vertrouwenscommissie, met als beoogd voorzitter raadslid Ferry van Wijnen, een profielschets op. Inwoners kunnen meedenken over dit profiel door een enquête in te vullen. Hierin kan worden aangegeven wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn en welke eigenschappen hij of […]

Op donderdag 10 januari is Gert-Jan Kats geinstalleerd als burgemeester van de gemeente Veenendaal. In een buitengewone raadsvergadering nam commissaris van de koning Willibrord van Beek de ambteed af waarmee de benoeming definitief werd. Van Beek vroeg zich af of Kats echt hogerop was gegaan, van het laagste gebied in Nederland gaat hij naar het […]

Tijdens de buitengewone raadsvergadering van de gemeenteraad is op 4 januari Gert-Jan Kats benoemd tot ereburger van de gemeente Zuidplas. De raadsvergadering werd bijgewoond door diverse afvaardigingen en er waren diverse toespraken van vertegenwoordigers. Loco-burgemeester Jan Verbeek hing de versierselen op bij de burgemeester. Kats is de derde inwoner die deze eer krijgt, eerder was […]

In zijn laatste “normale” raadsvergadering werd burgemeester Kats verrast. Nynke en Anja van de buurtapp Nieuwerkerk aan den IJssel hadden zich bij de griffie aangemeld voor het spreekrecht over het agendapunt Kadernota integrale veiligheid. Maar in plaats over deze kader nota te gaan praten werd burgemeester Kats verrast door een dankwoord over de samenwerking en […]

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 10 januari 2019 de heer S. (Servaas) Stoop tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zuidplas. De burgemeestersvacature in Zuidplas ontstaat door het vertrek van burgemeester Kats, hij wordt burgemeester in Veenendaal. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, […]

Burgemeester Gert-Jan Kats zal begin januari aan de slag gaan in Veenendaal. Dan is de vraag hoe gaat het nu verder in Zuidplas? Hoe krijgt Zuidplas een nieuwe burgemeester. Ligt er tijdelijk een zware last op de schouders van Loco-Burgemeester Verbeek straks of komt er een interim. Vraag is of dit wel wenselijk is of […]

Op woensdagavond 21 november zijn de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad bij elkaar gekomen. Hierbij is besloten dat Ferry van Wijnen (VVD) de voorzitter gaat worden van de vertrouwenscommissie en kartrekker van het proces ; hij vertelt :  “We hebben ook gesproken over of er een waarnemend burgemeester moet komen of niet en […]

Na het nieuws op 20 november van het vertrek van burgemeester Kats vanuit Zuidplas naar het Utrechtse Veenendaal stroomde de sociale media vol met berichten en felicitaties. Gouwe IJssel Nieuws heeft alle fracties van de gemeenteraad gevraagd om ook te reageren op het vertrek van hun voorzitter. De reacties zijn hartverwarmend en soms klinkt nog […]

Op 20 november 2018 heeft de gemeenteraad van de Utrechtse gemeente Veenendaal Gert-Jan Kats (SGP) voorgedragen als nieuwe burgemeester. Kats is momenteel burgemeester in de gemeente Zuidplas. In september 2010 werd hij benoemd als de eerste burgemeester van deze nieuwe gemeente. Na 8 jaar vertrekt Kats naar een grotere gemeente: Veenendaal heeft bijna 65.000 inwoners, […]

Op zaterdag 24 november is het traditioneel weer de aankomst van Sinterklaas in de dorpen van de gemeente Zuidplas. Omdat iedereen blij is dat de Goedheiligman er weer is wordt hij in elk dorp welkom geheten door Burgemeester Kats en kinderburgemeester Marlou Opschoor. In Moerkapelle komt de Goedheiligman om 10:00 uur aan en wordt dan […]

Tijdens de week van respect hebben tussen 4 en 9 november de burgemeester en wethouders van Zuidplas op verschillende scholen gastlessen gegeven waarin het thema respect en goed burgerschap centraal stonden. Het thema van de Week van Respect 2018 was ‘Burgers bakken’ met een knipoog naar hamburgers. Klassen konden zelf invulling geven aan democratisch burgerschap en […]

Met het besluit van Minister Grapperhaus om meer agenten in te zetten krijgt het team Waddinxveen-Zuidplas 11 FTE er bij. Van deze 11 worden er 5 ingezet als wijkagent waarbij de norm van 1 wijkagent per 5.000 inwoners gehaald zal gaan worden. In het regeerakkoord was er door het kabinet extra middelen uitgetrokken voor de […]

Op donderdag 26 april heeft burgemeester Kats 7 inwoners onderscheiden met een lintje tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Hierbij werden 6 mensen lid in de orde van Oranje Nassau en 1 inwoner is ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. De uitreiking vond plaats in de Hervormde kerk in Zevenhuizen en niet alleen lokale media, […]

Burgemeester Kats heeft kort de conclusies getrokken over de pilot snel tellen waar aan de gemeente Zuidplas aan deelnam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Dit deelde hij op donderdag 22 maart mede aan de pers die aanwezig was bij de telling in de Nieuwerkerkse sporthal Parkzoom. Hij was enigszins teleurgesteld in de snelheid waarmee de […]