8.5 C
New York
maandag 8 maart 2021

Gemeenteraad krijgt inzicht in ruim 70 bouw- en buitenruimte projecten

De gemeenteraad mag op 2 maart kennis nemen over het zogenaamde Perspectief Ruimtelijk Opgave 2020 (PRO2020). Dit is een uitvoeringsplan van bouwprojecten alsmede van projecten in de openbare orde. Een aantal van deze projecten zijn al eerder van start gegaan maar vanuit de omgevingsvisie is er nu een integraal plan.

Dit plan van het PRO2020 bevat geen financiële besluitvorming, omdat deze al
eerder bij de individuele plannen heeft plaats gevonden. Projecten in kader van de openbare ruimten zijn vastgelegd in een IBOR. Daarnaast bevat het plan particuliere initiatieven waar de gemeente geen geld voor hoeft te investeren. Het PRO2020 is een doorkijk wat er per plan wordt uitgevoerd gaat worden de aankomende jaren.

Een aantal projecten zijn al bekend maar met name op het gebied van beheer openbare buitenruimten en enkele bouwprojecten zijn niet terug te vinden op de gemeentelijke website. Daarmee zal het de inwoners, die vaak geen geen gemeenteraadsstukken lezen, vaak ontgaan. Gelet op de vele ruis die bij berichten op sociale media zou de gemeente er verstandig aan doen de communicatieafdeling er mee aan de slag te laten gaan. Hieronder probeert Gouwe IJssel Nieuws het per dorp samen te vatten.

Moerkapelle

Het dorp Moerkapelle kent de aankomende jaren relatief weinig projecten anders dan al bekend. De wijk Jonge Veenen gaat zijn laatste fase in richting de Middelweg, de Brede School krijgt een uitbreiding, Beth San gaat nieuwe appartementen bouwen en op de plaatsen van de oude scholen is men druk bezit met ontwikkelingen. Deze zal naar planning in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd zijn.

De Bredeweg binnen de bebouwde kom, de Hollevoeterlaan, de Raadhuisstraat en het Noordeinde krijgen een reconstructie. Deze laatste weg zal in samenspraak met het hoogheemraadschap gaan in kader van de dijkverhoging.

Moordrecht

Moordrecht gaat de aankomende tijd divese grote projecten voor de kiezen krijgen. De Brinkhorst wordt afgemaakt, de vijftigerjarenwijk gaat op de schop met sloop en nieuwbouw, de sportvelden en de scouting worden verplaatst naar de nieuwe plek waardoor de oude locaties worden herontwikkeld en het Posthuis gaat een bestemming krijgen.

Bron : fotoarchief het Kanaal / Bernie Putters

Op het gebied van openbare ruimte wordt de bloemenbuurt in 2022 gereconstructureerd, krijgt de Schieland Hoge Zeedijk oost in 2023 nieuw asfalt net als de Westeinde. Eind 2023 zal het asfalt van de Weidezoom worden aangepakt.

Nieuwerkerk aan den IJssel

In Nieuwerkerk wordt Esse Zoom Laag verder afgemaakt net als bedrijventerrein Kleine Vink en Zelling onderneming aan Kortenoord en de Groenendijk. Het oude Tweemaster gebouw (Kamerling Onnes) wacht op het projectplan en afstemming met de bewoners, eind 2023 hoopt de gemeente hier sociale woningen met een zorgvraag af te ronden.

In 2021 hoopt de gemeente, als de besluitvorming rond het vijfde dorp te hebben afgerond, een knoop door te hakken over Nieuwerkerk Noord tussen Ringvaart, N219 en de Hooge Veenen. Er komt een nieuwe school in de wijk Zuidplas en de Brede school aan de Esse krijgt een uitbreiding. De Twee Gebroeders (oude Rabobanklocatie) en de Geertruidahoeve aan de Eerste Tochtweg staan ook in het plan maar de gemeente benadrukt dat dit privaat bezit is.

Rabolocatie Dorrestein
Leegstaande pand aan de J.A. Beijerinckstraat in NIeuwerkerk aan den IJssel

Qua openbare ruimte gaat er in Nieuwerkerk aardig wat op de schop, De Batavierlaan gaat tussen de Kerklaan en de Europalaan in het vierde kwartaal op de schop, net als het Bosveen en Rietveen. Een deel van de fietspaden worden verbreed, er komen veilige oversteken voor fietsers en het asfalt wordt vervangen. Tussen het derde kwartaal 2021 en eind 2023 gaat Dorrestein Noord opgeknapt worden met in 2024 Dorrestein Zuid.

De Kleinpolderlaan en omgeving wordt in twee fasen opgeknapt, dit jaar is gestart met het verhelpen van de wateroverlast, vervangen van trappen en herstraten, in 2026 wordt het asfalt vervangen. In 2024 wordt de Westringdijk voorzien van nieuw asfalt na de dijkverhoging door het waterschap. De Parallelweg Zuid en Noord, het Raadhuisplein, Zuidplaslaan en de Europalaan krijgen in dat jaar ook nieuw asfalt. In het laatste kwartaal van 2024 zal men de voorbereiding van de reconstructie van de Velden en de Dalen, waar kortgeleden nog door NEZ en PvdA/GroenLinks buurtonderzoek naar gedaan is.

Zevenhuizen

Zevenhuizen zal aankomende jaren een aantal projecten krijgen zoals de afronding van het Koningskwartier in het derde kwartaal van 2023 en nieuwbouw op de plek van de oude Graansilo en Apotheek in de Dorpsstraat. Daarnaast zal de nieuwbouw van de Zevenster en de Swanladriehoek verder gaan. Hierbij worden bijvoorbeeld sportvelden vanuit het dorp verplaatst en komen er sociale huurwoningen bij. De gemeenteraad stemde kortgeleden in de eerste aanzet tot een projectplan dat in het tweede kwartaal van 2021 verwacht kan worden.

Aan de buitenkant bij Oud Verlaat wordt landgoed de Eendragt verder afgemaakt. Op de oude Zilverberk locatie komen vier woningen en verderop is er een plan 17 flexibele woningen maar beide gronden zijn niet in bezit van de gemeente Zuidplas. In het Koningskwartier komt een Integraal Kind Centrum met scholen en kinderopvang en wordt de tijdelijke school vervangen voor stukje bedrijventerrein.

Foto : Thom Demmenie

Er loopt een onderzoek naar een nieuw afvalbrengstation omdat beiden niet groot genoeg zijn. Een van de twee opties is in het gebied Knibbelweg Oost. In dit gebied is er ruimte voor 60 ha duurzame glastuinbouw en bedrijvigheid aangevuld met kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw in de linten. Half 2021 zal een ontwerp bestemmingsplan volgen. Aan de andere kant van de N219 komt een nieuw transformatorstation.

Op het gebied van openbare werken wordt er nu hard gewerkt aan de omgeving van de Boslaan. Daarna komt de burgemeester Boerstraat en de omgeving van de Lente aan de beurt. In 2021 staat ook de aanpassingen van de Noordelijke Dwarsweg op de planning en in 2024 komt het Hazenveld en de Wielewaal aan de beurt voor een reconstructie.

Het PRO2020 bevat overigens een foto van de verkeerde Zevenhuizen, er staat een brug over het Groningse Leeksterkanaal op de voorpagina van hoofdstuk Zevenhuizen in plaats van een brug over de ringvaart.

Zuidplas breed

In Zuidplas wordt half 2021 een besluit verwacht over het middengebied waar een vijfde dorp zal verrijzen. Afgelopen week kreeg de gemeente Zuidplas ruim 14 miljoen om in dit gebied sociale woningbouw te kunnen ontwikkelen. De verbreding van A20 wacht nog op de aanbesteding van een civiel bureau, hierdoor is de vertraging meer dan een jaar. Rikswaterstaat verwacht tussen 2027 en 2029 te kunnen verbreden. De snelfietsroute wordt nu verder onderzocht met een tracé buiten de dorpen om.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg